HELSENORGE

Strømmet til kondisjonstesting

Om lag 2500 personer har siden oktober tatt turen til Sykehuset Levanger for å delta i HUNT4 Kondisjonsprosjektet. Det kan tjene både forskere og pasienter på sikt.

Lisbeth Røe fra HUNT4 Kondisjonsprosjektet står ved en tredemølle og instruerer deltaker Lars Myhre. Foto
Lisbeth Røe fra HUNT4 Kondisjonsprosjektet instruerer deltaker Lars Myhre (94) før tredemølletesting. Foto: HNT

– 2500 deltakere er vi veldig fornøyd med. Det tilsvarer rundt 50 prosent av alle inviterte. Det er egentlig over all forventning, spesielt med tanke på at deltakerne selv har tatt turen til sykehuset for å møte oss.

Det sier prosjektansvarlig og forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, Bjarne Martens Nes.

I ni måneder har en forskergruppe fra NTNU og CERG flyttet inn på Sykehuset Levanger for å gjennomføre HUNT4 Kondisjonsprosjektet.

Her har deltakerne blant annet fått testet sitt maksimale oksygenopptak på tredemølle, fått utført grundige hjerteundersøkelser og deltatt i intervjuer og tilleggsundersøkelser med forskerne.

Kondisjonsprosjektet startet først opp under HUNT3-undersøkelsene i 2006 – 2008, hvor 5000 personer deltok. I tillegg fikk 1300 personer undersøkt hjertet med ultralyd.

Det er de samme deltakerne som nå er blitt invitert tilbake til testing i HUNT4 Kondisjonsprosjektet, samt en andel personer som har fått påvist atrieflimmer. 

Prosjektet startet opp i oktober 2017, med lokaler i Arken ved Sykehuset Levanger. Dette med ønske om å forsterke samarbeidet mellom NTNU og Helse Nord-Trøndelag.

– Alle ansatte har vært behjelpelige og positive hele veien, og vi ønsker derfor å rette en takk til Helse Nord-Trøndelag. Dette prosjektet vil også være grobunn for videre samarbeid, sier Nes, som denne uken rigget ned og avsluttet den kliniske delen av prosjektet.

(Saken fortsetter under bildet)

Prosjektansvarlig Bjarne Martens Nes står sammen med kollega Fredrik Hjulstad Bækkerud ved en demontert tredemølle. Foto.

Prosjektansvarlig for HUNT4 Kondisjonsprosjektet, Bjarne Martens Nes, rigger ned tredemøllene på Arken sammen med kollega Fredrik Hjulstad Bækkerud etter endt prosjekt. Foto: HNT

Stiller opp for forskningen

Lisbeth Røe, som har vært del av forskergruppen på Arken, ønsker også å gi skryt til deltakerne i prosjektet, hvor personer helt opp i 90-årene har trappet opp på tredemøllene for å gi sitt bidrag til forskningen. 

– Vi er rett og slett veldig imponert over alle som har tatt turen til oss, sier Røe, som forteller at samtlige deltakere har møtt opp til prosjektet med positivitet og godt humør.

– De kommer inn til oss med ønske om å bidra, og vi har ingenting å utsette på dem.

Nes forteller at dataene som er samlet inn nå skal kvalitetssikres, før de sendes over til HUNT Forskningssenter.

– Disse dataene kan da kobles opp mot blant annet sykehusdata, som vil være veldig verdifullt for Helse Nord-Trøndelag siden mange av deltakerne våre bor i helseforetakets nedslagsfelt.

(Saken fortsetter under bildet)

Deltaker Lars Myhre står på en tredemølle med sensorer på overkroppen. Lisbeth Røe snakker til ham ved siden av. Foto

94 år gamle Lars Myhre var blant dem som tok turen til Arken for å delta i kondisjonsprosjektet. Her blir han instruert av Lisbeth Røe, sammen med datteren Jorunn. Foto: HNT

Kan finne nye sammenhenger 

Blant sykehusdataene som kan bli koblet opp mot Kondisjonsprosjektet, er «Hjerteinfarktsregisteret» i Helse Nord-Trøndelag. 

Førsteamanuensis ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU, samt overlege ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger, Håvard Dalen, har i lang tid hatt hovedansvaret for vitenskapelig bruk av dette registeret. 

Han sier testing av oksygenopptak vanligvis er forbeholdt pasienter eller toppidrettsutøvere, men er også en av de beste risikomarkørene for fremtidig hjerte- og karsykdom.

– De som ble testet under HUNT3 hadde krav om at de skulle være friske. Det har de ikke denne gangen. Nye tester under HUNT4 kan derfor gi mulighet til å finne årsaker til hjerte- og karsykdom, eller hvordan en kan unngå det. Ved hjelp av undersøkelser og blodprøver er det også håp om å finne markører som kan si noe om trening har en forebyggende effekt mot hjerte- og karsykdom, sier Dalen.

Han forteller videre at data fra HUNT2 - HUNT4, samt spesialundersøkelser og data fra sykehusene i fylket, muliggjør gode undersøkelser av hvordan sykdom utvikles, hvordan trening kan motvirke sykdomsutvikling, og hvorfor noen blir syke og andre holder seg friske.

(Saken fortsetter under bildet)

Portrettfotografi av Håvard Dalen. Foto

Håvard Dalen sier datamaterialet fra HUNT4 Kondisjonsprosjektet kan bidra til nye funn om sammenhenger mellom trening og hjerte- og karsykdom. Foto: Privat

– Mange gevinster

Lokalene ved Sykehuset Levanger er stilt til rådighet av Helse Nord-Trøndelag, som også dekker utgiftene for utlånet. Forskningssjef ved Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, sier at også helseforetaket vil få flere fordeler av samarbeidet.

– Dette er noe vi valgte å tilby for å forsterke samarbeidet mellom HUNT og Helse Nord-Trøndelag. Både når det gjelder bruk av lokaler, samarbeidet mellom helsepersonell og tilgangen til medisinsk utstyr, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Portrettfoto av Bodil Landstad. Foto.

Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, sier samarbeidet med HUNT kan gi flere fordeler. Foto: HNT

Les mer om HUNT4 Kondisjonsprosjektet i en artikkel om oppstarten på hnt.no (HTML)

Relatert: Hør intervju om lommeultralyd og diagnose av hjerteproblemer med Håvard Dalen på NRK Trøndelag:

Håvard Dalen på NRK Radio 17. mars 2014 (MP3)