HELSENORGE

Styrker pasientsikkerheten med nye akuttsekker

Andreas Oldren har sammen med kolleger i Helse Nord-Trøndelag utviklet nye akuttsekker for ambulansearbeidere. De skal forenkle arbeidsdagen til helsepersonell i hele Midt-Norge, og sikre pasientene riktig utstyr.

Ambulansearbeider Andreas Oldren. Foto.
Andreas Oldren sier det har vært givende å jobbe med innovasjonsprosjektet og utvikle nye akuttsekker. Foto: Camerat AS

Nytteverdien av de nye akuttsekkene gjelder både helsepersonell og pasienter. De er mer ergonomisk, praktisk og oversiktlig. Det vil lette arbeidsdagen vår betydelig, og samtidig sikre at vi tar med det utstyret pasienten har behov for.

Det sier Andreas Oldren, ambulansearbeider i Helse Nord-Trøndelag, om resultatet av det nylig gjennomførte innovasjonsprosjektet. 

Det hele startet med en gjennomgang av pakningsoppsettet i ambulanser og akuttsekker brukt i Helse Nord-Trøndelag, på initiativ fra medisinsk leder og klinikkoverlege ved prehospital tjeneste, Odd Eirik Elden.

(Saken fortsetter under bildet)

Andreas Oldren står foran en ambulanse med akuttsekk på ryggen. Foto.
Slik så akuttsekken som ble brukt under prøveprosjektet ut. Foto: Innherred.no

– Tidligere hadde vi et pakningsoppsett som var fordelt i mange ulike enheter og sekker. Ved oppdrag utenfor vei, og for eksempel opp og ned trappeoppganger, var dette for tungvint, sier Oldren.

Sammen med kollega Anders Luther og nevnte Elden, som har jobbet som anestesilege på redningshelikopter, startet de derfor et prøveprosjekt for ny akuttsekk. Sekkene var lik de som er brukt av 330 skvadron, som er operatør av statens redningshelikoptre.

– Etter prøveprosjektet ble pakningsløsningen revidert, og overflødig utstyr ble fjernet. Resultatet ble to komprimerte og håndterlige enheter, begrenset til det viktigste utstyret vi hadde behov for, sier Oldren, og fortsetter:

– I tillegg til disse to sekkene ble det også innført en meget robust medikamentveske, som er spesialtilpasset vårt oppsett. Målet er å ha en trygg og oversiktlig veske, som bidrar til økt pasientsikkerhet i form av tydelig merking av medikamentplasseringen.

Oldren sier innovasjonsprosjektet er blitt tatt godt imot gjennom prøveperioden, med noen forslag til forbedringer underveis.

(Saken fortsetter under bildet)

Bilde av de to nye akuttsekkene. En er grønn og gul, den andre rød og gul. Foto.
Slik ser de endelige akuttsekkene ut. Den grønne er en AB-enhet med utstyr til luftvegshåndtering. Den røde er en CE-enhet, med utstyr hovedsakelig for blødningskontroll, medikamenter og venetilgang.

Pakningsoppsettet og akuttsekkene skal nå rulles ut i ambulansetjenesten i hele Helse Midt-Norge, og Oldren sier det har vært en givende prosess å delta i prosjektet.

– Når man er engasjert i jobben sin vil man alltid være innovativ, og se etter nye og bedre måter å jobbe på. Det å få muligheten til å være innovativ i form av dette prosjektet føles meningsfullt. Det er godt å se at det har kommet et produkt ut av prosjektet som gagner hele prehospitale Midt-Norge, sier han.

De nye akuttsekkene inneholder egne enheter for medikamenter, bandasjer og luftvegshåndering, samt utstyr for venetilgang, intravenøs væske og intraossøs tilgang. Den nye medikamentvesken med tydelige merkinger av medikamentplassering er også integrert i sekken.

Se Oldren fortelle om akuttsekkene fra prøveprosjektet, som de endelige akuttsekkene er bygget på:

Ambulansesekk, Helse Nord-Trøndelag medisinsekk from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Relatert: Andre innovasjonsprosjekter i Helse Nord-Trøndelag:

MATerVITALT vil sikre pasientene et riktig kosthold (HTML)

Med «Mobilt Røntgen i Namdalen» kan pasienter få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø (HTML)

Vil redusere risikoen for pasientskader med verktøyet Global Trigger Tool (HTML)