Styrker samarbeidet om forskning

Gjennom en ny samarbeidsavtale skal Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet dra nytte av hverandre styrker. Målet er å sikre høy kompetanse innen utdannings- og helsesektoren og bidra til mer forskning. 

Trine Karlsen og Bodil Landstad sitter ved et bord med avtalen foran seg. Foto.
Dekan ved Nord universitet, Trine Karlsen (t.v.) og forskningssjef Bodil Landstad skrev sammen under på den nye samarbeidsavtalen. Foto: HNT

– Vi har allerede et godt samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet. Nå ønsker vi å formalisere det, og sette det mer i system.

Det sier forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, som onsdag møtte dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord universitet, Trine Karlsen.

Anledningen for møtet var den formelle signeringen av en ny samarbeidsavtale mellom institusjonene.

I avtalen står det blant annet at partene skal jobbe for å dra gjensidig nytte av hverandres styrker, og bygge opp anerkjente forskningsmiljøer.

– Samarbeidet skal først og fremst rettes mot klinisk og pasientnær forskning, sier Landstad.

Skal sikre høy kompetanse

Gjennom den nye avtalen har helseforetaket og universitetet sammen et felles mål om å kunne rekruttere høy kompetanse til regionen, både innen utdannings- og helsesektoren.

– Spesielt forskningsinfrastruktur er et område hvor vi ønsker å samarbeide tettere. Dette handler om mulighetene til å utføre forskning, både gjennom tilgjengelig og nødvendig utstyr og personer med spesialkompetanse innen fagområdene, forteller Landstad.

Hun sier at et tettere samarbeid mellom helseforetaket og universitetet derfor vil øke mulighetene egne forskere har til å gjennomføre sine prosjekter.

Forskningssjefen presiserer at Helse Nord-Trøndelag allerede har gode forskningsinfrastrukturer gjennom samarbeid med både St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal.

– Men det er viktig for oss å også jobbe tett med samarbeidspartnere lokalt. Både når det gjelder kurs, seminarer og rene prosjektsamarbeid.

– Dette vil også være en stor fordel når det skal søkes om forskningsmidler. Da er det ofte et krav om samarbeid mellom flere institusjoner. Dermed kan avtalen gi fordeler både faglig og økonomisk, sier Landstad.

Skal levere fremtidens helsearbeider

Trine Karlsen sier at også universitetet nå ser frem til et tverrfaglig samarbeid med helseforetaket. Blant annet gjennom legestudiet NTNU Link, hvor medisinstudenter fra NTNU tar deler av sin utdanning i Helse Nord-Trøndelag.

– Å kunne skape arenaer hvor disse medisinstudentene og sykepleierstudentene fra universitetet kan jobbe sammen i et simuleringsmiljø er et annet mål med denne avtalen, sier Karlsen.

Hun sier det er viktig for disse yrkesgruppene å starte samarbeid allerede i studietiden, da de ofte jobber tett sammen når de kommer ut i arbeidslivet.

– Vi skal levere godt kvalifiserte ansatte til ulike helseprofesjoner som skal inn i helsevesenet. Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet er helt avhengig av hverandre for å klare dette. Forskning handler om å samarbeide slik at alle kan bli bedre, sier Karlsen, og legger til at det også krever at forelesere og veiledere ved studiene forsker på eget utdanningsfelt.

På sikt håper Landstad å se enda flere forskerspirer vokse frem i klinikkene i helseforetaket.

– Spesielt med tanke på sykepleierutdanningen, som er en faggruppe vi ønsker skal forske enda mer i Helse Nord-Trøndelag.

– Dette er veldig viktig. Blant annet fordi vi vet at implementering av forskning i klinisk praksis er enklere på arbeidsplasser der de ansatte selv forsker.

Vil opprette forskningspost   

I samarbeidsavtalen går det frem at partene, i tillegg til å undersøke behov og muligheter for et samarbeid om forskningsinfrastruktur, også skal undersøke muligheten for å opprette en forskningspost på Nord universitet.

Blant annet innen medisinsk simulering, som etter planen kan benyttes til konkrete forskningsprosjekter.

– Vi ønsker å inkludere hverandres kompetanse i flere forskningsprosjekter. I dag kan det være slik at forskningssamarbeid oppstår tilfeldig ettersom de aktuelle personene møtes i ulike settinger. 

Ved å opprette en forskningspost kan disse forskerne finne hverandre mer naturlig, sier Landstad.

Både Landstad og Karlsen ser nå frem til å ta samarbeidsavtalen ut i praksis, og vil allerede i januar møtes for å starte arbeidet.

– Nå gleder vi oss til å komme i gang. Vi har snakket om en slik avtale lenge, så da er det godt å få satt det på papiret, sier Karlsen.