Styrker svensk samarbeid

Helse Nord-Trøndelag undertegnet fredag en intensjonsavtale med Region Jämtland Härjedalen. Nå skal helseforetakene samarbeide enda tettere, og gjøre hverandre bedre.

Bodil Landstad og Göran Larsson sitter ved et bord og signerer intensjonsavtalen. Foto
Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad , signerer intensjonsavtalen sammen med forsknings og utdanningsdirektør i Region Jämtland Härjedalen, Göran Larsson. Foto: HNT

Selve undertegnelsen fant sted på E-hälsocentrum i Östersund, hvor forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad , møtte forsknings og utdanningsdirektør i Region Jämtland Härjedalen, Göran Larsson.

– Denne avtalen bygger på et godt samarbeid mellom partene, som har pågått i flere år. Forskjellen er at vi nå tar samarbeidet fra å være personbasert til å bli organisasjonsbasert. Det gir oss nye forpliktelser overfor hverandre, og kan føre til mange gevinster, sier Landstad.

I intensjonsavtalen står det blant annet at helseforetakene skal ha som formål å styrke partenes kvalitet og konkurransekraft, og føre et tettere samarbeid innen både forskning, utdanning og virksomhetsutvikling.

Én av gevinstene med intensjonsavtalen for Helse Nord-Trøndelag vil være knyttet opp mot det nye, desentraliserte medisinstudiet som starter opp i helseforetaket i august, kalt NTNU Link. Her skal medisinstudenter fra NTNU fra og med tredje studieår fullføre to år av sin utdanning i helseforetaket.

– Region Jämtland Härjedalen har hatt en desentralisert medisinutdanning siden 2011, underlagt Umeå universitet. Vi har allerede delt kunnskap og erfaringer i prosessen med å starte opp NTNU Link, og dette er noe vi vil fortsette å dra nytte av gjennom intensjonsavtalen, sier Landstad.

– Vil ta del i forskningsmiljøet

Göran Larsson sier helseforetakene er to jevnstore organisasjoner, som på mange måter møter like utfordringer.

– Å kunne samarbeide om måten vi møter disse utfordringene på, gjør at vi slipper å «finne opp hjulet» på hver våre sider av grensa. Vi kan bruke hverandres fremgang, og sammen bli bedre, sier Larsson, som blant annet ser frem til å kunne knytte tettere samarbeid med forskningsmiljøet i Helse Nord-Trøndelag.

– Det er et sterkt forskningsmiljø som er blitt bygd opp i helseforetaket, som vil være svært verdifullt for våre klinikere å kunne ta del i, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Bodil Landstad og Göran Larsson sitter ved et bord og signerer intensjonsavtalen. Foto

Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad , signerer intensjonsavtalen sammen med forsknings og utdanningsdirektør i Region Jämtland Härjedalen, Göran Larsson. Foto: HNT

Må møte fremtidens utfordringer

Nord-delen av Trøndelag står overfor store samfunnsendringer i årene som kommer, både når det gjelder demografi, bosettingsmønster, sykdomsutvikling og teknologiske og medisinske muligheter.

Pasientene har større valgfrihet og sterkere rettigheter, og har større forventninger til helsetjenesten enn tidligere med tanke på blant annet tilgjengelighet og kvalitet.

Innovasjonsarbeidet i helseforetakene er derfor et annet område hvor muligheten for et utvidet samarbeid trekkes frem. Blant annet ved å knytte tettere bånd mellom Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag og E-hälsocentrum i Östersund, som er en offentlig virksomhet som jobber for å skape nye løsninger i helsetjenesten.

– Vi ser blant annet med spenning på innovasjonsprosjekter i Helse Nord-Trøndelag som «mobilt røntgen i Namdalen». Dette er et prosjekt som kan spare både pasienter for tid, og helseforetaket for utgifter, sier Larsson.

Helseforetakene har allerede et samarbeid innen innovasjon gjennom EU-prosjektet VälTäl, hvor teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere samarbeider for å utvikle nye velferdsteknologiløsninger og støttessystemer.

– Målet med intensjonsavtalen, er at vi kan utvikle og styrke oss innen disse feltene over tid. Derfor er vi veldig glad for å kunne stå her i dag med den undertegnede kontrakten, sier Landstad.

Sak på hnt.no om innovasjonsprosjektet Mobilt røntgen i Namdalen (HTML)