HELSENORGE

Sykehusene Levanger og Namsos satt i grønn beredskap

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fortsatt en situasjon med høyt belegg. Gul beredskap ved Sykehuset Levanger endres til grønn beredskap ved begge sykehus nå torsdag formiddag.

Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er satt i grønn beredskap på grunn av høyt belegg.

​Gjennom onsdag kveld og natt til torsdag har klinikker og avdelinger skaffet seg et handlingsrom med frigjort sengekapasitet i sykehusene. I tillegg har DMS-ene og kommuner bidratt for å frigjøre kapasitet i sykehusene.

Dette bidrar til at sykehusene er tilbake i en situasjon der planlagt aktivitet gjennomføres på normal måte. I tillegg understreker Helse Nord-Trøndelag at sykehusene er i stand til å håndtere akutt syke og akutte situasjoner.

Altså er sykehusene tilbake i normal drift. Grønn beredskap innebærer at helseforetaket fortsatt har en operativ krisestab og holder situasjonen under kontinuerlig oppsikt.

Det er fortsatt nødvendig at legevaktsentralene vurderer strengt behovet for innleggelse, og at legevakt i alle tilfeller konfererer med sykehusenes vakthavende lege før innleggelse.

Helse Nord-Trøndelag ønsker å gi honnør til ansatte som strekker seg langt for å finne trygge og gode løsninger for pleietrengende, og legevaktsentralene, St. Olavs hospital, DMS-ene og kommuner som sammen har bidratt til å avlaste trykket på innleggelse av pasienter.