HELSENORGE

Undersøker 54.000 nordtrøndere for cøliaki

Overlege og forsker Eivind Ness-Jensen vil finne nye svar på hvorfor vi utvikler cøliaki. For å klare det vil han undersøke 54.000 nordtrøndere for sykdommen og diagnostisere ukjente tilfeller.

Eivind Ness-Jensen står i et undersøkelsesrom med hvite arbeidsklær og ser i kamera. Foto
Overlege Eivind Ness-Jensen sier de forventer at opp mot én til to prosent av befolkningen har cøliaki, som tilsier at de vil finne mellom 500 – 1000 personer med cøliaki blant HUNT-deltakerne vi skal undersøkes. Foto: HNT
 

Ett av hovedmålene med denne studien er å finne den totale forekomsten av cøliaki i befolkningen, også de som ennå ikke har fått diagnosen.

Det sier forsker ved HUNT Forskningssenter og overlege ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Eivind Ness-Jensen.

Cøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse. Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i hvete, bygg og rug.

Sammen med Ina Lervåg Andersen, som er doktorgradsstipendiat og overlege ved Medisinsk avdeling, skal Ness-Jensen i 2019 gå i gang med å analysere blodprøver fra 54.000 nordtrøndere som har deltatt i HUNT4-undersøkelsen.

De deltakerne hvor blodprøven gir mistanke om cøliaki vil kalles inn til gastroskopi for å få endelig avklart diagnosen.

– Her skal vi undersøke alle med utslag på blodprøvene tatt under HUNT4, sier Ness-Jensen fra undersøkelsesrommet på gastrolaboratoriet ved Sykehuset Levanger.

– Så det er en ganske omfattende jobb vi skal i gang med.

Norsk helseinformatikk: Cøliaki (HTML)

Vil påvise cøliaki gjennom markører i blodet

Cøliaki kan diagnostiseres gjennom å påvise markører for sykdommen i blodet, såkalte antistoff mot vevstransglutaminase. 

Det er disse markørene Ness-Jensen og Andersen vil lete etter i samtlige blodprøver fra helseundersøkelsen. 

Det å ha markørene i blodet betyr ikke nødvendigvis at en har sykdommen. For å bekrefte eller avkrefte dette vil derfor alle som får utslag på blodprøvene få en innkalling til undersøkelse på sykehuset.  

– Da vil vi undersøke hver enkelt person med gastroskopi og vevsprøver fra tolvfingertarmen, hvor vi enten kan stadfeste eller avkrefte at personen har cøliaki. 

Han sier de ønsker å studere cøliaki fordi det er en hyppig forekommende sykdom i befolkningen.

– Vi forventer at kanskje én til to prosent av befolkningen har cøliaki, som tilsier at vi vil finne mellom 500 – 1000 personer med cøliaki blant HUNT-deltakerne vi skal undersøke, sier han, og tror forskningsprosjektet kan ha stor nytte for disse menneskene.

– Vi mistenker at det er mange som går med cøliaki uten å være klar over det. Da har en gjerne litt uklare plager som tretthet, slapphet og en følelse av å være sliten, men uten å skjønne helt hvorfor.

– Om vi kan stille en diagnose hos disse personene kan vi gi dem en forklaring på plagene, og de kan starte med glutenfritt kosthold for å bli kvitt disse plagene.

Tildelt Fripro-midler

Studien var én av få utvalgte som i desember ble tildelt Forskningsrådets Fripro-midler. 

Dette er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag og vil fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskning, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

Forskningsprosjektet var ett av 12 utvalgte prosjekt til unge forskertalenter, som i konkurranse med 136 søknader fikk innvilget midler.

– Gjennom Fripro-tildelingen har vi fått 8 millioner kroner. I tillegg har vi fått 6,5 millioner kroner i driftsmidler fra Helse Midt-Norge, sier Ness-Jensen, som forteller at midlene skal brukes over en periode på fire år.

– Det er selvfølgelig veldig stas å få disse midlene, og viser at det virkelig satses på oss og dette feltet.  

Midlene vil bli brukt til nye forskerstillinger, samt drift- og analysekostnader for undersøkelsene.

For å kunne belyse så mange sider av cøliaki-sykdommen som mulig har Ness-Jensen samlet et team av internasjonalt ledende forskere til å samarbeide om studien.   

– Dette temaet består av forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Karolinska Institutet i Stockholm og Universitetet i Groningen i Nederland.

Universitetsavisa: 16 NTNU-prosjekter får Fripro-millioner (HTML)

Vil finne svar på sykdomsutvikling

I tillegg til å finne udiagnostiserte tilfeller av cøliaki i befolkningen, ønsker Ness-Jensen gjennom studien også å finne svar på selve sykdomsutviklingen. 

– Vi vet lite om hvorfor noen utvikler cøliaki. Vi vet masse om genene som bidrar til sykdommen, og veldig mye om det som foregår når en først har fått den. Men hvorfor noen som har disse genene utvikler sykdommen og andre ikke gjør det; det vet vi lite om.    

I prosjektet vil det gjøres grundige undersøkelser av deltakerne i HUNT4 som også har deltatt i HUNT1, HUNT2 og HUNT3. 

– Disse personene er veldig verdifulle for forskningen, fordi en kan gå tilbake i tid å se på for eksempel spørreskjemaer om miljø og livsstil som deltakerne har utfylt og prøver de har levert fra tidligere deler av livet.  

Han tror dette kan gi en unik innsikt i grunner til hvorfor en utvikler cøliaki.

I tillegg kan HUNT-dataene som benyttes også kobles opp mot flere nasjonale helseregistre, som kan bidra til å belyse konsekvensene av sykdommen. 

Han sier HUNT-studien er helt unik på verdensbasis, fordi det vil bli den første studien som kan gi en oversikt over forekomsten av cøliaki i en befolkning og samtidig bruke data og prøver fra mer enn 30 år tilbake i tid for å studere sykdommen.  

– De fleste tidligere studier på cøliaki er kun gjort på personer med kjent sykdom og ikke i en hel befolkning fulgt over tid.

Han håper studien på sikt også kan bidra til bedre diagnostikk av cøliaki, fordi vi får mer kunnskap om hvordan sykdommen kan presentere seg.  

I studien vil forskerne også undersøke hvordan livskvaliteten til disse personene er blitt påvirket av sykdommen.   

 - Vi vil i forbindelse med gastroskopien på sykehuset invitere til ytterligere forskning på cøliaki, hvor vi vil be deltakere fylle ut spørreskjema om livskvalitet og hvordan de har det i hverdagen.

- Basert på disse dataene ønsker vi å finne ut hvordan det er å leve med cøliaki og hvilke belastninger og utfordringer det kan medføre. 

Les også:

Vil forhindre spiserørskreft med ny kalkulator (HTML)

Relatert: Hør intervju om halsbrann og sure oppstøt med Eivind Ness-Jensen på NRK Trøndelag :

Eivind Ness-Jensen på  NRK Radio 16. januar 2017 (WAV)

Eivind Ness-Jensen på  NRK Radio 27. januar 2014 (MP3)