HELSENORGE
Nå tar Sykehuset Namsos imot henvisninger på voksne pasienter med andre diagnoser enn overvekt og fedme.

Utvidet tilbud om klinisk ernæringsfysiolog

Helse Nord-Trøndelag utvidet nylig gruppen med klinisk ernæringsfysiologer fra tre til fire årsverk. Den nyopprettede stillingen har arbeidssted på Sykehuset Namsos, og skal sørge for voksne pasienter med andre diagnoser enn overvekt og fedme. 

Klinisk ernæringsfysiolog Ingvild Thun og Kristin Garpestad Kommedal. Foto.
Ingvild Thun og Kristin Garpestad Kommedal, klinisk ernæringsfysiologer ved Sykehuset Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Prioriteringsretningslinjer

Sykehusets pasienter vil naturlig nok være prioritert, men vi åpner også for andre ernæringsrelaterte problemstillinger og henvendelser fra fastleger.

 • Kreftpasienter
 • Underernæring
 • Kronisk nyreinsuffisiens (med kostrestriksjoner)
 • Korttarmssyndrom
 • IBS med plagsomme symptomer (må være utelukket annen sykdom)
 • Leversykdom (med ernæringsproblematikk)
 • Cøliakipasienter
 • Crohn's eller ulcerøs kolitt med ernæringsproblematikk (også i remisjon)
 • Lungesykdommer med samtidig ernæringsproblem
 • Høyrisikosvangerskap
  • Svangerskapsdiabetes
  • Gravide med BMI ≥ 35 med følgetilstand av overvekt og alle med BMI ≥ 40

Vi gjør oppmerksom på at gravide kvinner med BMI ≥ 35 med følgetilstand eller BMI ≥ 40 har rett til veiledning av noen med ernæringskompetanse under svangerskapet.

Ved kapasitet

 • Revmatiske sykdommer med samtidig ernæringsproblem
 • Nevrologiske sykdommer med samtidig ernæringsproblem
 • Multiple matvareallergier / intoleranser hos voksne


Henvisningsadresse for poliklinisk oppfølging

Pasienter som oppfyller henvisningskriterier kan henvises til:

Sykehuset Namsos, Klinikk for kirurgi, fedmepoliklinikken

Tar imot henvisninger på voksne pasienter, både ved fedme/overvekt og ved andre diagnoser. Barn skal henvises til Sykehuset Levanger.

Sykehuset Levanger, Klinikk for medisin og rehabilitering, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Tar i mot alle typer henvisninger på barn, samt voksne med andre diagnoser enn fedme/overvekt. Voksne pasienter med fedme/overvekt skal henvises til Sykehuset Namsos.