Velkommen til Helsehagen 2018

Helse Nord-Trøndelag har med sine samarbeidspartnere landet et spennende program for helseinnovasjonskonferansen Helsehagen.

Helsehagens logo, bestående av fem trekanter satt sammen i ulik grønnfarge for å representere trær. Grafikk
Grafikk: HNT

Se program for Helsehagen 2018 (PDF)

Helse Nord-Trøndelag har i tett samarbeid med KS, Nord universitet Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesten, Levanger Kommune, Telenor og innovasjonsmiljøene T:lab og Proneo landet et spennende program for den nye helseinnovasjonskonferansen Helsehagen.

Programmet er bygd opp rundt temaene; Samhandling og samskaping, kompetanse for fremtiden og brukeren i sentrum.

I tillegg til disse programpostene setter vi fokus på utfordringene som er knyttet til drift og utvikling av offentlige helsetjenester.

Noen av foredragsholderne du får møte denne dagen er: 

  • Ingvild Kjerkol – Stortingspolitiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen
  • Naeem Zahid – Tidligere kirurg, nå forretningsutvikler for e-helse i Telenor
  • Just Ebbesen – Tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Østfold
  • Alf-Egil Bogen – Seriegründer og Leder for innovasjon, VitalThings

Tidligere helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, er årets konferansier.

Målet med Helsehagen er:

  • Stimulere til utvikling på tvers av forvaltningsnivå.
  • Bidra til å gjøre regionen attraktiv for fremtidige helsearbeidere og for helsegründere som trenger samarbeidspartnere.
  • Etablere en lavterskel samhandlingsarena med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging for ansatte i HNT, kommunene i regionen, brukere, næringsliv og akademia.

Konferansen avholdes i Storsalen på Nord universitet, Campus Røstad 24. oktober 2018, og er åpen for alle som er interessert i innovasjon og utvikling av helsetjenester i regionen. Du trenger ikke være tilknyttet en bestemt bedrift.

Det er totalt 200 plasser i salen, som fylles opp etter førstemann til mølla-prinsippet. Deltakeravgift er på kr. 350,- pr. person, som blant annet dekker lunsj.

Påmeldingsskjema finner du her

Påmeldingsfrist er fredag 12. oktober.

Vi håper å se deg på Helsehagen 2018!