HELSENORGE

Vil øke pasientsikkerheten med ny håndbok

Ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool ønsker Klinikk for psykisk helsevern og rus å redusere risikoen for pasientskader. Nå deles kunnskapen med Helsedirektoratet.

Prosjektleder Arne Okkenhaug viser brosjyren "Global Trigger Tool". Foto.
Arne Okkenhaug er prosjektleder for Global Trigger Tool i psykisk helsevern og rus. Foto: Helse Nord-Trøndelag

​Alle helseforetak i Norge skal måle forekomsten av pasientskader. En av metodene som er blitt brukt for å gjøre dette, er en strukturert journalundersøkelse kalt Global Trigger Tool (GTT).

– Global Trigger Tool er brukt som verktøy i somatiske sykehus siden 2011. Målet er å avdekke pasientskader i norske sykehus, og siden kunne målrette tiltak for å redusere risiko, sier Arne Okkenhaug, som til daglig jobber som rådgiver ved Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Levanger.

– Men i motsetning til i Sverige, er ikke GTT tilpasset psykisk helsevern og rus i Norge, sier Okkenhaug.

Han sier klinikken gjennom sin ISO-sertifisering har opparbeidet seg metoder og prosedyrer for jevnlig intern og ekstern revisjon, men at klinikkledelsen likevel ønsket å se om det var forbedringspotensial i avviksrapporteringen.

– Det kunne være pasientskader vi ikke var observante på.

Relatert: Se video om innovasjonsprosjektet med Arne Okkenhaug (Saken fortsetter under videobildet)

Global Trigger Tool i psykisk helsevern og rus. from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Samarbeider med Helsedirektoratet

For å ta fatt på utfordringen ble det søkt om innovasjonsmidler. De ble brukt til å oversette en svensk håndbok for innføring av GTT i psykisk helsevern, og validere den til norske forhold. Prosjektet fikk navnet «Global Trigger Tool i psykisk helsevern og rus» (GTT-P).

– Dette for å prøve ut GTT, og se om dette kunne hjelpe oss til å oppdage uheldige hendelser og intensivere pasientsikkerhetsarbeidet, sier Okkenhaug.

Prosjektet inneholdt både innovasjon gjennom innføring av GTT i psykisk helsevern, kvalitetsforbedring gjennom identifisering av skader og revitalisering av avvikshåndteringen, og forskning gjennom rapportering av granskningsfunn og valideringsprosessen og undersøkelse av pasientsikkerhetskultur.

Helsedirektoratet har allerede gitt positive tilbakemeldinger til prosjektarbeidet, og avtalt møter for å dele og vurdere kunnskapen som er ervervet.

– Vi har også samarbeidet med Ahus, Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) og Aston University, Birmingham, UK, sier Okkenhaug.

Sammen med klinikere og granskingsteam har representanter fra flere brukergrupper deltatt i arbeidet med validering av den norske håndboken.

Håndboken kan du lese i elektronisk format ved å trykke på denne lenken (PDF)

– Spennende og inspirerende

 Tre granskningsteam har i løpet av åtte måneder undersøkt 240 tilfeldig uttrukne journaler. Alle funn av skader er rapportert i avvikssystemet til seksjonens leder for videre oppfølging.

– Granskerne har gjennom arbeidet tilegnet seg en kompetanse som vil være av verdi lokalt om klinikken velger å implementere GTT-P i det videre kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet, og sentralt om Helsedirektoratet ønsker videreføring, sier prosjektlederen.

Han synes det har vært givende å arbeide innen innovasjonsfeltet.

– Det å tråkke opp stier som ingen har gått før kan være litt ensomt. Men det er først og fremst spennende og veldig inspirerende, sier Okkenhaug, og legger til at godt forarbeid med gode prosjektplaner og en ryddig prosjektorganisering er alfa og omega når det begynner «å ryke og fyke» i løpet av prosjektperioden.

– Vi har nå avsluttet prosjektet, men det er gjort videre avtaler. Vi skal presentere posters på en internasjonal konferanse, samarbeide videre med helsedirektoratet og forskningsartikler skal skrives. Så hvor dette ender, vet vi ikke.

Relatert: Hør intervju om GTT-P med Arne Okkenhaug på NRK Trøndelag:

Arne Okkenhaug på NRK Radio 18. april 2017 (WAV)

Prosjektleder Arne Okkenhaug holder fram brosjyren
Prosjektleder for GTT-P, Arne Okkenhaug. Foto: Helse Nord-Trøndelag.