HELSENORGE

Vil øke produktiviteten i helsetjenesten

Gjennom deltakelse i forprosjektet iCOPE ønsker Helse Nord-Trøndelag å se på mulighetene for å jobbe smartere. Det kan bidra til redusert ventetid for pasienter i fremtidens helsevesen.

Rimmert van der Kooij, Pieter Jelle Toussaint, Ketil Thorvik og  Elise Landsem står sammen. Bilde.
Prosjektgruppen for forprosjektet iCOPE besøkte fredag ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Foran til venstre: Rimmert van der Kooij (SINTEF), Pieter Jelle Toussaint (NTNU), Ketil Thorvik (HEMIT) og  Elise Landsem (SINTEF). Foto: Helse Nord-Trøndelag.

iCOPE from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Gjennom Strategi 2030 (PDF), som ble iverksatt av Helse Midt-Norge i 2015, går det frem at helseforetakene står overfor store samfunnsendringer i årene som kommer.

Et endret befolknings- og bosettingsmønster, økte behandlingsmuligheter og store teknologiske fremskritt setter nye krav til produktivitetsveksten i helsetjenesten. Dagens måte å organisere og drive helsetjenestene på må derfor endres for å møte fremtiden på en bærekraftig måte.

For å klare dette kreves det kunnskap og innsikt i hvordan utfordringene kan løses. I februar startet derfor SINTEF forprosjektet iCOPE (Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services).

Forprosjektet er støttet av HELSEVEL-programmet til Norges Forskningsråd, og har med seg både HEMIT, Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal, NTNU, University of Twente og Helse Nord-Trøndelag på laget. Målet er å finne utfordringer i helsetjenesten som kan løses ved å jobbe smartere.

– Vår hypotese med prosjektet er at det finnes et gap mellom strategisk og operasjonell planlegging ved sykehusene, som bør utforskes. Dette mellomrommet kalles «taktisk planlegging». I bunn og grunn handler det om enhetlig kapasitetsstyring i et sykehus, sier Rimmert van der Kooij i prosjektgruppen ved SINTEF, og fortsetter:

– Dette handler ikke om at vi skal overvåke arbeidet til de ansatte, eller at vi skal få alle til å løpe enda raskere. Det handler om å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys uten å måtte øke behovet for menneskelige ressurser eller nytt utstyr.

Sammen med SINTEF-kollega Elise Landsem og Pieter Jelle Toussaint fra NTNU, besøkte de fredag Helse Nord-Trøndelag for å samle inn og dele kunnskap med representanter fra helseforetaket. Dagen startet med en presentasjon av forprosjektet iCOPE, før prosjektgruppen avholdt personlige intervjuer med ansatte i ulike roller fra operasjonelle til strategiske nivå.

(Saken fortsetter under bildet)

Rimmert van der Kooij, Pieter Jelle Toussaint, Ketil Thorvik og  Elise Landsem står sammen med ansatte i HNT. Bilde.
Prosjektgruppen avholdt fredag flere intervjuer med ansatte både ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

– Her ønsker vi å tilegne oss kunnskap om planleggingen ikke bare innenfor en avdeling, men også på tvers av dem. Å finne smarte måter å planlegge på, forbedre interne prosesser og bruk av teknologisk støtte der det er nødvendig. sier van der Kooij.

Prosjektet har hentet inspirasjon fra forskergruppen CHOIR (HTML), som har sett på lignende utfordringer ved sykehus i Nederland. For å identifisere tidstyver i helseforetakene benyttes det i tillegg til intervjuer også data-analyse og tilstedeværelse i prosessene.

Ved Sykehuset Levanger ble det fredag jobbet med å bringe frem gode caser for å vise potensialet av en enhetlig kapasitetsstyring. Møtet foregikk med direkteoverføring til ansatte ved Sykehuset Namsos, hvor blant annet overlege i anestesiologi, og helseforetakets ressurs i forprosjektet, Steven Kudra, ga sin orientering om iCOPE fra Helse Nord-Trøndelags perspektiv. 

Pieter Jelle Toussaint, som også er del av prosjektgruppen, sier besøket samtidig kan bidra til å legge et godt grunnlag for et fremtidig hovedprosjekt, når prosjektsøknaden skal sendes inn i høst.

Ketil Thorvik, som er IT-spesialkonsulent i HEMIT, sier Helse Nord-Trøndelag har flere egenskaper som var aktuelle for deltagelse i forprosjektet.

– Helse Nord-Trøndelag er et helseforetak som ikke er for stort. Samtidig er det gjort en del organisatoriske grep rundt matriseorganisering i helseforetaket, og utført mange gode analyser. Vi i Helse Nord-Trøndelag kan kjenne oss igjen i problemstillinger fra denne hypotesen, og jeg er derfor spent på veien videre for å lære mer om hvordan den operative planleggingen foregår, sier han.

Blogg om iCOPE på SINTEF sin hjemmeside (HTML)

Rimmert van der Kooij, Pieter Jelle Toussaint, Ketil Thorvik og  Elise Landsem står sammen. Bilde.
Prosjektgruppen for forprosjektet iCOPE besøkte fredag ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Foran til venstre: Rimmert van der Kooij (SINTEF), Pieter Jelle Toussaint (NTNU), Ketil Thorvik (HEMIT) og Elise Landsem (SINTEF). Foto: Helse Nord-Trøndelag.