HELSENORGE

Vil optimalisere fedmebehandlingen med nytt tilbud

Ved å integrere psykisk helse med den tradisjonelle behandlingen av fedme, ønsker forsker Trine Tetlie Eik-Nes å optimalisere behandlingstilbudet for både barn og voksne.

Trine Tetlie Eik-Nes. Foto
Trine Tetlie Eik-Nes har sammen med kolleger ved Helse Nord-Trøndelag, NTNU og St. Olavs hospital utviklet et nytt behandlingstilbud for fedmepasienter. Foto: HNT

Tetlie Eik-Nes, som jobber som forsker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Helse Nord-Trøndelag og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap på NTNU , har sammen med overlege og professor Bård Kulseng ved Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital jobbet for et bedre og mer integrert tilbud for pasienter med sykelig overvekt og psykiske lidelser i Helse Midt-Norge.

I forbindelse med prosjektering av psykologisk tilbud for pasienter med fedme, samlet hun en gruppe forskere og klinikere fra fagfeltene psykiatri og fedme i regionen. Målet var å undersøke behov, og legge til rette for, en ny behandlingsstrategi med fokus på psykologiske faktorer i utvikling og opprettholdelse av fedme.

– Prosjektet (the MHOBY study: Mental Health & Obesity) er et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom somatikk og psykiatri på tvers av fagprofesjoner, sier Tetlie Eik-Nes, som sammen med Kulseng og kolleger ved St. Olavs hospital, NTNU og Helse Nord-Trøndelag har jobbet med prosjektet i to og et halvt år.

 (Saken fortsetter under bildet)

Trine Tetlie Eik-Nes utenfor HUNT Forskningssenter. Foto
Trine Tetlie Eik-Nes sier det i 2018 er søkt om midler til å forske mer på sammenhengen mellom overspising og fedme, basert på datamateriale fra HUNT.

I utgangspunktet startet dette arbeidet ved Psykiatrisk Klinikk ved Helse Nord-Trøndelag, for å undersøke muligheten for å utvikle og tilby et behandlingstilbud for pasienter med overspisningslidelser; en type spiseforstyrrelse som er sterkt forbundet med fedme. 

– Dette skulle være et tilbud bygget på en psykologisk forståelse, og av fedme. Jeg tok kontakt med relevante aktører i regionen som jobbet med sykelig overvekt og spiseforstyrrelser, men det viste seg at et slikt integrert behandlingsforløp ikke fantes i Norge, sier Tetlie Eik-Nes, og fortsetter:

– Behandlingsmetodene som i stor grad tilbys er livsstilsbehandlinger. De er utilstrekklig, siden det er flere ulike faktorer som spiller inn i utvikling av fedme. Deriblant psykisk lidelse. Dagens tradisjonelle behandling for barn og voksne er mangelfull, og kun 10-20 prosent av pasientene oppnår effekt av dagens livsstilsbehandling.

Tetlie Eik-Nes sier det antas at om lag 30 prosent av pasientene på Fedmepolitikken på St. Olavs hospital lider av en overspisingslidelse. Mange antas også å ha andre psykiatriske lidelser, som kan påvirke fedmeutvikling og effekt av livsstilsbehandling. Blant annet angst, depresjon, barndomstraume eller ADHD.

– Det eksisterer god kunnskap om hvordan man kan utrede psykiske lidelser som kan ha innvirkning på fedme, men det finnes rett og slett ikke i praksis. En stor utfordring med det nye behandlingstilbudet er derfor å få ulike sykehus, avdelinger og fagmiljø til å jobbe sammen på tvers, sier hun.

Sak i Trønder-Avisa om det nye fedmetilbudet ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 12. mai 2018 (HTML)

Det nye tilbudet vil starte som et pilotprosjekt i løpet av høsten/vinterern 2018, og er lagt til DPS Stjørdal i Helse Nord-Trøndelag og Tiller DPS ved St Olavs Hospital. Her vil det prøves ut ulike psykologiske tilnærminger. Det vil også jobbes tett med Fedmepoliklinikken på St. Olavs hospital når det gjelder «screening» av pasientene på forhånd.

Gjennom det nye behandlingstilbudet vil deltakerne få psykoedukasjon om sammenhenger mellom fedme og psykiske lidelser, og hvilke psykologiske mekanismer som kan spille inn.

– Denne kunnskapen kan bidra til at flere pasienter oppnår effekt av behandling, fordi den enkelte pasient får persontilpasset behandling. Dette kan samtidig føre til store kostnadsbesparelser, sier Tetlie Eik-Nes, og legger til at et slikt integrert tilbud vil være det første av sitt slag i Norge.

–  Så her er Helse Nord-Trøndelag helt i spydspissen. DPS Stjørdal er også den første instansen som satte inn ressurser for å pilotere et nytt behandlingstilbud.

Sak i NRK om det nye fedmetilbudet ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 20. april 2018 (HTML)

Tetlie Eik-Nes sier responsen fra fagmiljøet har vært enorm etter annonseringen av det nye tilbudet.

– Vi har fått henvendelser fra pasienter, familier, psykologer og fagpersoner fra hele landet, som ønsker å vite mer om dette tilbudet. Vårt mål er at en tverrfaglig utredning på tvers av sykehus kan bidra til riktig behandling for hver enkelt pasient, og slik optimalisere behandlingseffekt.

Hun sier tilbudet i teorien er åpent for alle pasienter i Norge, men at verken DPS Stjørdal eller Tiller DPS i pilotprosjektet vil være dimensjonert for dette på nåværende tidspunkt.

– Foreløpig tar vi derfor bare henvisninger fra Fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Hun sier det i 2018 også er søkt om midler for å forske mer på sammenhengen mellom overspising og fedme, basert på datamateriale fra HUNT.

– Databasen som finnes i HUNT vil i så fall kunne gi oss nye interessante funn å bygge videre på, noe som kan bidra til å bedre forståelsen av fedme, samt utvikle behandlingstilbudet, sier hun.

Hør intervju om spiseforstyrrelser, slanking og vektmisnøye med Trine Tetlie Eik-Nes på NRK Trøndelag:

Trine Tetlie Eik-Nes på NRK Radio 12. oktober 2015 (MP3)