Arne Okkenhaug tildelt Sykepleierprisen

Mangeårig psykiatrisk sykepleier Arne Okkenhaug, fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet, ble tirsdag tildelt den høythengende prisen Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag deler ut årlig.

Prisvinner Arne Okkenhaug sammen med leder Sølvi H. Sæther i Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag. Foto: NSF

​I anledning den internasjonale sykepleierdagen arrangerte det lokale sykepleierforbundet fagseminar på Stiklestad tirsdag 14. mai. Som et høydepunkt i programmet presenterte årets jury begrunnelse for å delte ut årets pris. Dette er for øvrig siste gang Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag delte ut prisen. Fra kommende år er Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen.


Prisen kan gis til enkeltperson eller en gruppe sykepleiere som har utpekt seg slik:

  • Gjennom direkte pasientrettet arbeid
  • Har bidratt til å videreutvikle faget generelt eller innenfor et spesielt område
  • Har profilert sykepleiefaget på en god måte


Årets jury har bestått av Bodil Runde (lokalt fagråd), Kari Grande Andresen (Nord universitet) og Anne-Beth Hallstrøm (fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag).


I sin begrunnelse for å tildele Sykepleierprisen 2019 til Arne Okkenhaug uttrykte juryen blant annet dette:

  • Han har vært sykepleier siden 1991, utdannet ved Innherred sykepleierskole
  • Siden 1996 har han som sykepleier utøvd sitt virke til nordtrøndernes beste
  • Han gir seg ikke når det gjelder fag, forebygging, pasienter og pårørende
  • Via sitt samarbeid med Helsedirektoratet har han som prosjektleder bidratt betydelig til at metoden Global Triggel Tool nå innføres i klinikker for psykisk helsevern og rus
  • Han har i tillegg vært en pådriver for helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • I enhver situasjon framhever han sykepleiernes behov for kompetanse og samhandling – kvalitet og helhet, forebygging, pasient, familie og øvrige nettverk.


En samlet jury konkludert med at Arne Okkenhaug fra Levanger er en verdig vinner av den aller siste Sykepleierprisen for Nord-Trøndelag.