Avsluttet Forskningsdagene med arbeidsmiljø

Forskningsdagene 2019 er nå over. I Helse Nord-Trøndelag fikk tre forskere på arbeidsmiljø stå for festivalens avslutning.

Publikum sitter i en forelesningssal og hører på foredrag. Foto

Flere hadde tatt turen til Sykehuset Levanger for å få en innføring i arbeidsmiljø og helse. Foto: HNT

Hvordan er arbeidsmiljøet og helsen til leger? Hva med kokkene? Og hvordan er det egentlig å starte på arbeid igjen etter lengre tids sykefravær?

Det var tema for årets siste Forskningsdagene-arrangement i Helse Nord-Trøndelag, i samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin på NTNU.

Under arrangementet fikk tre forskere på arbeidsmiljø presentere sine funn til de fremmøtte publikummerne på Sykehuset Levanger, som stilte engasjert og med mange spørsmål.

Først ute var Emma Hagqvist fra Stockholms universitet, som sammen med professor og forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, ga en innføring om arbeidsforhold, helse og sykefravær i legeyrket.

Deretter fortalte overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis II ved NTNU, Sindre Rabben Svedahl, om arbeidsmiljøet og helsen i kokkeyrket.

Sist ut var Lene Aasdahl, postdoktor ved NTNU og spesialist og FOU-leder ved Unicare Helsefort, som fortalte om hvordan sykemeldte personer opplever å komme tilbake til arbeid igjen og hvilke faktorer som kan spille inn i utviklingen av lengre tids sykefravær.

Under foredragene kom det mange interessante spørsmål og tilbakemeldinger fra publikum, som engasjerte seg i de tre temaene. Flere ble også overrasket over funn som ble gjort i de ulike yrkene.

Helse Nord-Trøndelag ønsker å takke alle som deltok i årets Forskningsdagene, og ønsker neste år velkommen til Forskningsdagene 2020.