BUP blir modell for nasjonalt pakkeforløp

Nevropsykolog Reiel Storheil Pedersen og hans ADHD-team ved BUP Sykehuset Namsos hadde en meget engasjert statsminister på besøk tirsdag morgen.

Statsminister Erna Solberg sammen med ADHD-team BUP Sykehuset Namsos; Karin Hegsethtrø (fra venstre), Frida B. Hansen, Reiel S. Pedersen, Pernille F. Kristiansen (psykologstudent), Richard A. Raaen, Inger Lise M. Rasmussen, Katrin Finsrud og Kristin Model

​Etter et halvtimelangt godt framlegg fra teamet, kvitterte regjeringssjefen med å avsløre at det i revidert statsbudsjett er avsatt midler for å utvikle et nasjonalt pakkeforløp for ADHD.

- Jeg ble informert om team-arbeidet i Namsos og resultatene dere har oppnådd når det gjelder hurtig diagnostisering – av alle ting gjennom forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Jeg forstår at han har vært din lærer, Reiel – sa blant annet statsminister Erna Solberg i oppsummeringen sin til Reiel Storheil Pedersen og hans team.

Sammen med representanter fra regjeringspartiene, Helse Nord-Trøndelags direktør og ledelse, Namsos-ordfører og varaordfører – fikk statsministeren et innblikk i utviklingen av et effektivt og pasientrettet utredningsarbeid når det gjelder ADHD. Fra en lang og frevende prosess på seks til 12 måneder, har BUP ved Sykehuset Namsos utviklet en modell som gjør det mulig å gi en faglig sikker diagnose gjennom et tverrfaglig arbeide som i løpet av fem dager.

- Regjeringen mener det er viktig å benytte kunnskapen dere har utviklet her i Helse Nord-Trøndelag og Namsos. Derfor har vi besluttet å bevilge midler i kommende revidert statsbudsjett slik at et nasjonalt pakkeforløp ADHD kan utvikles og implementeres i landets sykehus. Vi mener at deres måte arbeide på bør rulles ut i hele landet, sa blant annet statsminister Erna Solberg, og føyde til.

- Dere må regne med at det nasjonale utvalget som skal få pakkeforløpet på plass vil be om hjelp og bistand, så dere må regne med at vi ønsker å dra veksler på Reiel, slo Solberg fast.

I møtet med BUP i Helse Nord-Trøndelag fikk statsministeren høre hva et foreldrepar har av erfaringer, og ADHD Norge understrekte hvor viktig det er for både pasient, foreldre og hjelpeapparatet å få på plass en diagnose raskt.

- Dette var svært godt nytt. Vi er selvsagt både stolte og glade over nyheten statsministeren serverte i møtet med vårt BUP-team i Namsos. En fjær i hatten for våre fagfolk, og en inspirasjon til å arbeide videre med utvikling og innovasjon i spesialisthelsetjenesten – også i distriktene, sier HNT-direktør Torbjørn Aas.

Reiel Storheil Pedersen team presenterte sammen modellen og resultatene. Foruten nevropsykolog Storheil Pedersen har teamet bestått av; Inger Lise M. Rasmussen (klinisk pedagog), Richard A. Raaen (klinisk pedagog), Kathrin E. Finsrud (spesialpedagog), Kristin Modell (klinisk sosionom), Frida B. Hansen (sosionom), Irmelin Sagård (psykolog), Pernille F. Kristiansen (psykologstudent) og Karin Hegsethtrø (sekretær).