HELSENORGE

Dette er de nye NTNU Link-studentene

Mandag denne uken startet et nytt studentkull på det desentraliserte medisinstudiet NTNU Link. Nå gleder de seg til å komme tettere på pasientene i Helse Nord-Trøndelag.

12 studenter står sammen foran sykehuset Levanger. Foto

De nye NTNU Link-studentene: F.v: Marcus Glenton Prescott, Ragnhild Dypvik, Mari Odlo, Ingrid Hafskjold, Heidi Hammer Eriksen, Hanne Ringvoll, Fredrik Bogegård Kilstad, Rasmus Dyresen Lilleløkken, Henriette Carlsen, Martin Campo, Ellen Sylvia Visnes og Oda Støland Frøseth. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

– Vi kommer nok til å bli trukket litt ut av komfortsonen, men jeg ser frem til å få en mer praktisk tilnærming til pasientbehandlingen enn det vi har hatt de første årene på NTNU.

Det sier en av Helse Nord-Trøndelags nye NTNU Link-studenter, Hanne Ringvoll, som mandag startet det nye studieåret på Sykehuset Levanger.

– Vi skal blant annet ha simuleringsøvelser hvor vi skal øve på å håndtere akuttsituasjoner. Det blir spennende, slår hun fast.

Nytt studieløp fra 2018

NTNU Link er et nytt studieløp ved profesjonsstudiet i medisin, og som startet opp i 2018. Undervisningen foregår på sykehusene i Helse Nord-Trøndelag, kommunehelsetjenesten i Levanger og Namsos, samt på Campus Røstad (Nord Universitet), Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital.

I stedet for at studentene møter pasienter og undervisere i kortvarige fagspesifikke blokker, møter de pasienter, undervisere og fag regelmessig over lengre tid.

Mer informasjon om NTNU Link

I tillegg til de nye NTNU Link-studentene vil studentene fra 2018-kullet starte sitt andre år i studieløpet.

Les også:
Storstilt åpning av NTNU Link

– Lærer mer i praksis

Sammen med medstudent Fredrik Kilstad trekker Ringvoll frem den økte pasientkontakten som en av hovedgrunnene til at de valgte å søke seg til NTNU Link.

Ringvoll sier hun har stor tro på studiemodellen, hvor studentene får mye pasientkontakt og muligheten til å følge pasientene over tid.

– Jeg tror jeg kommer til å lære bedre når vi får en praktisk tilnærming til fagene. Jeg har også snakket med studentene som nå starter sitt andre år i NTNU Link. De sier at de føler seg tryggere i faget etter å ha vært ute i klinikkene og møtt pasienter med ulik sykdomshistorikk.

Dette sier også Kilstad seg enig i.

– Jeg tror vi raskere blir komfortable som leger gjennom NTNU Link, fordi vi praktiserer faget tidliger, sier han, og legger til:

– Jeg har også dysleksi, som gjør at mer praksis og selvstudium gjennom NTNU Link passer meg bedre enn det mer teoretiske studieløpet på NTNU i Trondheim.

Forberedt på intensiv start

Kilstad sier de nye studentene nå forbereder seg på en intensiv start med den nye studiemodellen, hvor de vil møte mange fagområder i løpet av kort tid.

– Det blir nok ganske intensivt og tøft i starten, men så tror jeg vi sakte men sikkert vil komme mer og mer inn i det, sier Kilstad, til enighet fra Ringvoll.

– Jeg tror nok den første tiden vår med den nye studiemodellen vil oppleves ganske annerledes enn den siste. Da har vi nok blitt godt kjent med fagene, og kan knytte teorien opp mot møtene våre med pasientene.

Andre nyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Vil sikre effektiv behandling med nytt innovasjonsprosjekt

Helse Nord-Trøndelag åpnet ny hørselssentral i Stjørdal

Med rett til å forske