Direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling

Helse Nord-Trøndelags styre og adm. direktør Torbjørn Aas har i et ekstraordinært styremøte i dag 2. oktober blitt enige om at Aas fratrer med umiddelbar virkning.

Direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling

Direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling fra 2. oktober 2019

Styret gjennomførte onsdag morgen et ekstraordinært møte der samarbeidsforholdet mellom adm. direktør og en ansattorganisasjon ble vurdert. Styret ble orientert om at Torbjørn Aas etter en helhetsvurdering velger å sette pasientene og Helse Nord-Trøndelag først, og ba om å bli løst fra stillingen som adm. direktør.

Etter orienteringen fra Aas og styreleder Ingrid Finboe Svendsen konkluderte partene med at Torbjørn Aas fratrer sin stilling 2. oktober 2019.

Styret fattet følgende enstemmig vedtak i møtet;

  1. Styret har drøftet de vedvarende samarbeidsutfordringene i Helse Nord-Trøndelag.
  2. Styret og adm. direktør har på bakgrunn av en totalvurdering av situasjonen i Helseforetaket blitt enige om at adm. direktør fratrer sin stilling fra 2. oktober 2019.
  3. Styret anerkjenner at adm. direktør med dette bidrar til å sette hensynet til pasientene og Helse Nord-Trøndelag først.

Styreleder Ingrid Finboe Svendsen kommenterer Torbjørn Aas sin avgang slik:

- Torbjørn Aas fortjener honnør og takk for arbeidet han har lagt ned gjennom tre og et halvt år. Styret peker spesielt på at Torbjørn Aas i en krevende situasjonen for helseforetaket har bidratt positivt med å sette hensynet til pasientene og Helse Nord-Trøndelag først framfor å fokusere på seg selv og sin person. Det fortjener anerkjennelse.

- Som styreleder legger jeg vekt på at dagens beslutning bidrar til at organisasjonen kan se framover, og at vi sammen kan legge bak oss en periode med krevende arbeidsforhold. På vegne av styret ber jeg om at alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag nå legger energi og innsats i å føre helseforetaket videre på en konstruktiv og god måte til beste for innbyggerne og ansatte.

Styret har gitt styreleder fullmakt til å konstituere en midlertidig adm. direktør i påvente av at stillingen lyses ut og ny sykehusdirektør ansettes.

I en overgangsperiode er ass. direktør Kathinka Meirik konstituert som fungerende direktør.