Månedens forsker:

Disputerer med historisk ramme

Når Hege Rasmussen Eid forsvarer doktorgraden sin i starten av november, blir det den første disputasen som avholdes på Sykehuset Namsos. Det ser demensforskeren på som en stor ære.

Forsker Hege Rasmussen smiler til kamera. Foto

Forsker og spesialsykepleier Hege Rasmussen Eid disputerer ved Sykehuset Namsos tirsdag 5. november. Foto: HNT

– Forskningsmiljøet i Namsos har vært helt avgjørende for meg med tanke på både oppstarten av forskningsprosjekter og å komme helt til målstreken med doktorgradsavhandlingen min.

Det sier Hege Rasmussen Eid ved Psykiatrisk avdeling på Sykehuset Namsos.

Rasmussen Eid er spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, og stipendiat ved Institutt for psykisk helse på NTNU.

Doktorgradsavhandlingen, som har fått tittelen «Frontotemporal demens: Tidlige symptomer og modifiserbare risikofaktorer», skal etter flere års arbeid forsvares når Rasmussen Eid disputerer tirsdag 5. november.

Første disputas i sykehuslokalene

Dette blir den aller første disputasen som er avholdt i Sykehuset Namsos lokaler.

Tidligere disputaser for ansatte i Helse Nord-Trøndelag har, med ett unntak, foregått i universitetenes egne lokaler. Unntaket var Hege S Haugdahl fra Forskningsavdelingen, som disputerte på Sykehuset Levanger i 2016.

Rasmussen Eid sier den historiske rammen for disputasen dermed blir en stor opplevelse.

– Det er en stor ære å få være den første som disputerer i Sykehuset Namsos lokaler. Det vil også gi kollegene mine mulighet til å overhøre disputasen, som jeg synes er veldig fint.

Det er NTNU som har ansvaret for gjennomføringen av selve disputasen.

Siden den foregår i sykehuslokalene er det likevel Forskningsavdelingen i helseforetaket som organiserer de praktiske oppgavene, i samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus.

Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, tok tidlig i vår kontakt med dekanus for medisinsk fakultet, Björn Gustafsson, med en forespørsel om det var mulig å avholde disputasen i helseforetakets lokaler i Namsos.

Bodil Landstad. Foto

Bodil Landstad. Foto: Privat

– Dette er viktig for å styrke forskningsidentiteten ved våre sykehus, og bidrar til å bygge kultur for forskning i Helse Nord-Trøndelag, sier Landstad.

Hun håper derfor å se en full gymsal den 5. november.

– For her blir det mulighet for faglig påfyll om en sårbar og utsatt pasientgruppe som vi møter i spesialisthelsetjenesten, sier forskningssjefen, som gjennom Forskningsavdelingen har fulgt opp Rasmussen Eid i doktorgradsarbeidet. 

Opplever endringer i adferd

Pasientgruppen det snakkes om er personer rammet av Frontotemporal demens (FTD). Dette er et samlebegrep for demens utviklet grunnet sykdom i hjernens frontal- og temporallapper.

Noen av formene for FTD er arvelige, andre er det ikke.

Blant de vanligste symptomene for sykdommen er endret atferd og reduserte kognitive evner.

Pasientene kan allerede tidlig i sykdomsutviklingen oppleve å bli mer impulsive eller miste hemninger. Dette kan være tydelig for andre, men ikke nødvendigvis for den som opplever det.

I doktorgradsarbeidet sitt har Rasmussen Eid blant annet undersøkt hvordan pasienter og pårørende opplever symptomer og sykdomsutvikling, og om det finnes risikofaktorer for frontotemporal demens som kan unngås.

Sterkt fagmiljø i Namsos

Valget om å forske på demenssykdom er Rasmussen Eid ikke alene om på Sykehuset Namsos.

Både Ingunn Bosnes, Ole Bosnes og Eystein Stordal er ivrige demensforskere ved Psykiatrisk avdeling, og jobber tett sammen for å forsøke å løse noen av sykdommens gåter.

(Saken fortsetter under bildet)

Ingunn Bosnes, Eystein Stordal, Hege Rasmussen og Ole Bosnes står sammen og smiler til kamera. Foto.

Ingunn Bosnes (t.v.), Eystein Stordal, Hege Rasmussen og Ole Bosnes forsker alle på demenssykdom ved Sykehuset Namsos. De sier fagmiljøet på Sykehuset Namsos har vært til stor hjelp. Foto: HNT

Rasmussen Eid sier det sterke samholdet har betydd mye for henne. Særlig siden de fire forskerne arbeider sammen som et lag, og publiserer forskningsartikler sammen.

– Det er alltid fint å ha sparringpartnere. Noen å rådføre seg med, sier hun, og forteller at det også i lokalmiljøet vises engasjement for forskningsarbeidet til firkløveret.

– Vi ser jo at dette med å holde seg frisk i alderdommen er et tema som mange er interessert i. Vi ønsker jo alle å holde oss så friske som mulig når vi blir eldre.

PS: Disputasen finner sted i gymsalen ved Psykiatrisk klinikk på Sykehuset Namsos 5. november, og er åpen for alle interesserte.

Påmelding skjer ved å sende mail til Ingun.haug@hnt.no innen fredag 1. november.

Programmet for disputasen finner du her (PDF)

Andre saker om forskningsmiljøet på demens i Namsos:

Jobber sammen for å løse demensgåtene

Studerer sammenhenger med eget demens-register