HELSENORGE

Fordeler kompetansen med 12-timersvakter

Medisinsk avdeling på Sykehuset Namsos har det siste halvåret testet ut 12-timersvakter for sykepleiere i helgene. Positive tilbakemeldinger fra de ansatte har gjort at løsningen fortsetter også i 2020.

Heglum sitter sammen med ansatte på en behandlingsbenk og smiler til kamera. Foto.

Fra venstre: Hanne H. Fagernes (sykepleier), Marianne Aamodt (intensivsykepleier), Hanne Heglum og Anita Aasen (Ass. avdelingssykepleier). Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Vi har kjørt en pilot på medisinsk overvåkning siden april med bruk av 12-timersvakter for sykepleierne i helgene. Tanken på sikt er at 12-timersvakter på helg også tilbys til sykepleierne på sengepost.

Det sier avdelingsleder for Medisin H5C på Sykehuset Namsos, Hanne Heglum.

Langvaktene er det siste halvåret testet ut av 14 sykepleiere i Heglums avdeling.

Det kan være både dag- og nattvakter, med totalt 13 helger i året per person. Dersom man jobber ordinære vakter på helg arbeider man 17 helger per år.

Heglum sier 12-timersvakter medfører forskyvning av timer til helg, noe som gir mer kompetanse og høyere bemanning i helgene.

– Det er helt frivillig om en ønsker å benytte seg av denne vaktordningen. Noen har sagt at det ikke er for dem, mens andre har valgt å teste det ut nå i prøveperioden.

Positive tilbakemeldinger

Etter endt prøveperiode ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle ansatte som jobber helg ved medisinsk overvåkning.

Undersøkelsen viste at alle sykepleierne opplevde pasientkontakten og pasientbehandlingen som like god eller bedre enn før innføring av langvakter.

Arbeidsbelastningen opplevdes også lik eller lavere enn før, sammenlignet med tidligere.

Et stort flertall rapporterte også om at de var like eller mer opplagt enn før, og at vaktene ikke hadde gitt noen negative konsekvenser for familielivet.

– Samtidig er det viktig å evaluere denne ordningen kritisk, og få med alle konsekvensene som kan oppleves problematisk, sier Heglum, som forteller at ordningen nå vil fortsette i 2020.

– Vi fortsetter så lenge evalueringene viser at vaktene er ønsket av de ansatte. Vi tilrettelegger vakttidspunktene så langt vi klarer, og det tegnes individuelle avtaler for hver enkelt ansatt.

Fordeler kompetansen

Ideen bak langvaktene startet allerede for tre år siden, men det var på det tidspunktet ikke praktisk mulig å kjøre en pilot på avdelingen.

Heglum sier både arbeidsgiver og arbeidstaker får positive virkninger av 12-timersvaktene, men på ulike måter.

– 12-timersvakter forskyver timer til helg, som gir flere hoder med kompetanse og høyere bemanning.

– Bemanning og kompetanse på helg er en av de største utfordringene vi står overfor, sier hun

– For sykepleierne gir det økt kontinuitet, færre vaktskift og lengre hviletid mellom vaktene.

– Totalt vil det også bli færre helger å jobbe i for den enkelte.

Andre innovasjonsnyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Styrker pasientsikkerheten med VR-teknologi

Reduserer ventetid med sekretærstyrt kalender

Optimaliserer deltakelsen til pårørende