Helse Nord-Trøndelag åpnet ny hørselssentral i Stjørdal

I desember i fjor konkluderte Helse Nord-Trøndelag med at det var nødvendig med et nytt hørselstilbud i søndre del av gamle Nord-Trøndelag. Et knapt halvår etter fikk de første pasientene bistand i  enheten ved Værnesregionen DMS i Stjørdal. Fredag 7. juni ble tilbudet offisielt åpnet.

Sentrale aktører i forbindelse med åpningen. Ansvarlig audigraf i HNT Helge Fyrileiv Guldvik, avdelingsoverlege Tom A. Julrsud, audiograf Craig R. Furunes og tidligere klinikkleder Tina B. Eilertsen.

​- Dette er en svært viktig dag for mange, både pasienter og pårørende. Endelig kan vi tilby offentlig god hørselsomsorg i denne delen av regionen, slo fungerende direktør Kathinka Meirik i Helse Nord-Trøndelag fast under den offisielle åpninga i Stjørdal fredag.


I godt samarbeid med Værnesregionen DMS har dedikerte fagfolk med klinikkledelse i Klinikk for kirurgi og avdelingsledelse Øre-Nese-Hals-avdelingen i spiss, realisert planene på bare knappe seks måneder. I forrige uke fikk de første pasientene bistand fra audiograf Craig R Furunes.

Fra rett etter sommerferien vil enheten ha to audiografer i hundreprosentstillinger og en legespesialist i deltidsstilling lokalisert sammen med poliklinikken og røntgentilbudet ved DMS-en i Stjørdal. I tillegg bistår merkantilt personell fra sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

Leder i Stjørdal og Meråker hørselsslag, Guttorm Aavik, fikk æren av å forestå snorklippet sammen med ledende audiograf Helge Fyrileiv Guldvik og audiograf Craig R Furunes.

- Bare i vår forening har vi 230 medlemmer. Rundt oss er det i tillegg mange som strever i hverdagen med hørselsutfordringer. For mange er dette derfor en stor dag. Etablering av hørselssentral her i Stjørdal er et viktig skritt i rett retning, sa Aavik før han klipte snora.

Tina B. Eilertsen som inntil mandag 3. juni var leder for Klinikk for kirurgi, var også svært fornøyd med at Helse Nord-Trøndelag nå kan tilby en forbedret hørselsomsorg til pasienter og brukere.

- Dette er et veldig nødvendig og etterlengtet tilbud for søndre del av Trøndelag. Inntil nå har det bare vært private som har et slikt tilbud. Dette er det første offentlige tilbudet i denne delen av regionen. Takket være dyktige og energiske ansatte, som har jobbet mot ett felles mål, har vi realisert en ny hørselssentral på rekordtid, sa Eilertsen under den offisielle åpningen.

Innbyggerne i Trøndelag, altså i Helse Nord-Trøndelags opptaksområde, vil nå kunne bli henvist på vanlig måte av fastlege eller annen lege til sentralen. Tilbudet vil være i full drift fra 8. august.