HNT utvider tilbudet til ruspasienter

Helse Nord-Trøndelag utvider tilbudet til ruspasienter. Mandag ble Avdeling for rus og avhengighet med 16 døngsenger åpnet ved Sykehuset Levanger.

Mandag 1. april ble Avdeling for rus og avhengighet (ARA, Sykehuset Levanger) offisielt åpnet. Avdelingsleder Torunn Aurstad (fra venstre), seksjonsleder Nina Linaker og klinikkleder Katinka Meirik gledet seg over åpningen av det nye tilbudet.

​Etter flere tiår med planer og drømmer kunne endelig Klinikk for psykisk helsevern og rus åpne den nye døgnavdelingen for rusavhengige pasienter. Et hundretalls gjester markerte offisiell åpning mandag 1. april.
Fra relativt kummerlige forhold i Plikten til ombygde og nyoppussete fine lokaler i en av de ombygde paviljongene ved klinikken i Levanger. Som del 2 av Psykiatriløftet kan nå ARA tilby 16 døgnplasser og flere kompetente fagpersoner.


- Endelig er vi klare! Dette er en sårt tiltrengt oppgradering, hvor en underfokusert brukergruppe får et enda bedre tilbud. Vi heier på dere her på ARA, sa direktør Torbjørn Aas og gratulerte lederne og de ansatte ved avdelingen.

Viktig tilbud 

Sykehusdirektøren var første taler ut under den offisielle markeringen i gymsalen ved Klinikk for psykisk helsevern og rus mandag. Representanter fra Fylkesmannen, Levanger og Verdal kommuner, Helse Midt-Norge og blant annet Brukerutvalget benyttet alle anledningen til å understreke nødvendigheten av satsingen også på denne pasientgruppen.

– Dette er en stor og viktig dag, hvor vi åpner et spesialiseringsfelt som betyr så mye for så mange i en sårbar gruppe, sa Levangerordfører Robert Svara i sin gratulasjonstale og overrakte blomster til avdelingsleder Torunn Aurstad.

Brukerutvalgets nesteleder, Mona B. Lersveen, har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet og trakk blant annet fram de ansattes engasjement for å utvide og styrke et påkrevet pasienttilbud.

- Som brukerrepresentant har jeg deltatt i prosjektgruppen for utvidelsen av tilbudet vi i dag markerer åpningen for. Arbeidet har vært interessant, viktig og ikke minst givende. Det har vært en glede å observere engasjementet, energien og ansattes iver etter å tilrettelegge et faglig begrunnet nytt og utvidet pasienttilbud, sa Lersveen og høstet applaus for sin ros til klinikken og avdelingas ansatte.

Satser riktig

Tidligere HNT-ansatt i klinikken - Gaute Nilsen representerte Helse Midt-Norge under åpningen. Han la vekt på at nyåpningen viser at Sykehuset Levanger og helseforetaket satser høyt på psykisk helse.

– Dere satser på psykisk helse og bygger opp et nytt behandlingstilbud. Dere fortjener virkelig dette nye bygget, med tanke på de gamle lokalene dere har jobbet i til nå, sa Nilsen og takket på vegne av det regionale helseforetaket for iveren etter å forbedre pasienttilbudet.


Et hundretalls inviterte markerte åpningen i gymsalen før gjestene fikk omvisning i de nyoppussete og tilpassete lokalene med 16 enerom for døgnpasienter. Avdelingsleder Torunn Aurstad avsluttet høytideligheten og delte ut blomster til mange dyktige medhjelpere som har bidratt betydelig i prosessen fram mot nyåpningen.


- Dagens åpning og utvikling av ARA-tilbudet er et veldig stort løft for hele Helse Nord-Trøndelag, som nå får utrede og behandle pasienter i større grad lokalt. Det er veldig viktig for det lokale helsetilbudet, sa blant annet Aurstad som høstet fortjent ros og annerkjennelse for sin rolle som pådriver for at mangeårige planer endelig nå er gjennomført og realisert.