Lege konstitueres som adm. direktør

Tor Åm tiltrer som ny midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag fra førstkommende fredag. Han kommer fra stillingen som samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

Tor Åm er 68 år, utdannet lege fra universitetet i Bergen og er spesialist i samfunnsmedisin.

​Tor Åm er 68 år, utdannet lege fra universitetet i Bergen og er spesialist i samfunnsmedisin. Den erfarne medisineren har leder- og yrkeserfaring som allmennlege, fra Fylkeslegens kontor, fra kommunal sektor, fra Helsedepartementet og fra sykehus.

Åm sin CV er lang og innholdsrik

I perioden 1998 til 2009 var han kommunaldirektør i Trondheim kommune med ansvar for helse- og velferdstjenester. I 2010 og 2011 var han konstituert ekspedisjonssjef i Helsedepartementet - med blant annet ansvar for Stortingsmeldingen «Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015», og er i dag både samhandlingsdirektør og fagdirektør innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse ved St. Olavs hospital.

I påvente av ny adm. direktør har Tor Åm takket ja til å være midlertidig adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag fram til ny toppleder er på plass.

Åm og styreleder Ingrid Finboe Svendsen legger til grunn at det innebærer minst en periode fram til sommeren 2020.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi har lyktes med å hente inn en svært dyktig, kompetent og erfaren helseleder til Helse Nord-Trøndelag. At Tor Åm i tillegg er medisiner er på ingen måte en ulempe, sier styreleder Ingrid Finboe Svendsen.

Tor Åm tiltrer formelt fredag 18. oktober, men vil allerede i morgen torsdag delta på fellesmøtet mellom Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Politisk samarbeidsutvalg (PSU) på Steinkjer.

En god løsning

- Denne løsningen vil sikre at Helse Nord-Trøndelag har en trygg, inkluderende, tydelig og helsefaglig kompetent toppleder på plass i en krevende og viktig periode for helseforetaket. Vi har arbeidet med å finne en velkvalifisert leder. Gjennom Tor Åm har vi fått på plass en løsning vi ønsket. Vi er derfor svært godt fornøyd med at både Tor Åm og St. Olavs hospital stiller opp mens vi arbeider med å rekruttere permanent adm. direktør, sier styreleder Finboe Svendsen.

Tor Åm er bosatt i Trondheim, er gift og har fem barn. I tillegg til medisinsk embetseksamen og spesialgodkjenning - har Åm juridisk spesialfageksamen i sosialrett, helserett og trygderett. Han har eksamen i helseledelse og en mastergrad i helseledelse fra universitetet i Oslo.

Respekt for oppgaven

Åm vil bruke den første tiden til å gjøre seg kjent med sykehusene og utfordringene helseforetaket står i.

- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med en organisasjon som over år har utviklet et godt og viktig sykehustilbud i nordre del av Trøndelag. Den første tiden vil jeg bruke til å møte tillitsvalgte og ledere, og gjøre meg godt kjent med utfordringene helseforetaket står i. Dette er en oppgave jeg har stor respekt for, og vil sammen med organisasjonen arbeide for å finne gode løsninger til beste for pasientene, ansatte og helseforetaket, sier Tor Åm.