HELSENORGE

Møter fremtidens pasientbehov

Norge opplever en stadig økning i antall eldre. Ved Staup Helsehus i Levanger får NTNU Link-studentene møte den voksende pasientgruppen, som det kan være utfordrende å være lege for.

Studentene sitter og snakker med en pasient på et behandlingsrom. Foto

Martin Heirsaunet i samtale med NTNU Link-studentene Mari Odlo (t.v.) og Oda Støland Frøseth. Til venstre følger underviser Andrea Lange Getz med på praten. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Vi blir stadig flere mennesker i Norge, og stadig flere eldre.

Helse Nord-Trøndelag har i dag ansvaret for om lag 140.000 pasienter. I 2035 er tallet ventet å stige til 155.000.

Demografiske fremskrivinger viser at det fra 2015 til 2035 forventes en økning på 85,1 prosent i antall personer mellom 80 – 89 år.

Tilsvarende tall for personer over 90 år er 74,8 prosent.

– Viktig med helhetlig forståelse

Den kommunale helsetjenesten møter den voksende pasientgruppen både på legekontoret, på hjemmebesøk og i sykehjemmene.

Dette er personer som ofte har flere sykdommer, tar ulike medisiner og er i stort behov for hjelp i hverdagen. Det kan by på utfordringer for legene i kommunehelsetjenesten.

– Det er viktig å få en helhetlig forståelse av eldre pasienters helseutfordringer. De kan ha både mange og alvorlige sykdommer som de trenger ulike typer medisiner for å behandle, sier Andrea Lange Getz, lege ved Staup helsehus i Levanger.

– Disse sykdommene må diagnostiseres, og medisinene må fungere sammen.

– Ideell arena for funn og tolking

Sammen med kollega Siri Anne Bue har Lange Getz ansvaret for sykehjems-undervisningen til studentene på det desentraliserte medisinstudiet NTNU Link.

Mer informasjon om NTNU Link

Staup helsehus har til sammen 32 døgnplasser, fordelt på tre avdelinger; korttid/KAD, demens og palliasjon.

Dette er kommunale korttidsplasser for utredning og behandling, rehabilitering og avlastning. Kommunens akutte døgnplasser er også lokalisert i helsehuset.

Studentene ved NTNU Link får gruppevis undervisning og praksis ved helsehuset, hvor målet er å kunne foreslå helhetlige anbefalinger til pasientene om blant annet omsorg, helsetjeneste, tilrettelegging og medisinsk oppfølging.

– Studentene har fire besøk hos oss på våren, og fire på høsten. Totalt går vi gjennom sju forskjellige temaer som er viktige for sykehjemsmedisinen, og arrangerer tre seminarer, sier Lange Getz, som forteller at temaene for undervisningen blant annet er klinisk undersøkelse, bruk av kartleggingsverktøy, fall, ernæringssvikt, demens og palliasjon.

Studentene gjennomfører både samtaler og undersøkelser med pasienter, som Lange Getz ser på som en ideell arena for å finne og tolke medisinske funn.

– Alders- og sykehjemsmedisin er av Legeforeningen definert som et eget kompetanseområde, og symptomene kan være vage selv ved alvorlige tilstander.

– Her får studentene jobbet med både kommunikative evner, gode undersøkelsesteknikker og gode diagnostiske samtaler.

Studentene og underviserne sitter sammen ved et bord og snakker sammen. Foto

Undervisningen starter med en samtale om dagens tema, og pasientene studentene skal møte. Her gir Siri Anne Bue (t.h.) og Andrea Lange Getz en innføring til Oda Støland Frøseth og Mari Odlo (t.v.). Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Flinke til å se helheten

Når NTNU Link-studentene Oda Støland Frøseth og Mari Odlo er på plass for undervisning på Staup helsehus, er det forebygging av fall som er tema.

Alle undervisningsdagene starter med en gjennomgang av temaet og pasientene de skal møte, før de går i gang med samtaler og undersøkelser av pasienten.

Støland Frøseth sier de ansatte på helsehuset er flinke til å vise de helhetlige konsekvensene av sykdommer hos pasientene.

– Vi må ta hensyn til alle faktorer når vi undersøker eldre pasienter, ikke bare de rent fysiologiske. Det er mange baller å sjonglere, men det er veldig interessant, sier Støland Frøseth.

Lange Getz sier at også pasientene gir positive tilbakemeldinger på studentbesøkene.

– Samtidig tror jeg pasientene får føle at de er nyttige når de kommer i møte med studentene, som er viktig for å bidra til mer læring.

Blant dem som undersøkes av de to studentene denne dagen er Martin Heirsaunet, som synes det er stas å få studentene på besøk.

– Det er veldig trivelig å få besøk av unge legestudenter. Vi har gode samtaler, og de er grundige i undersøkelsene sine, sier han, og smiler. 

– Jeg ser gjerne at de kommer tilbake igjen.

Flere saker om NTNU Link:

Dette er de nye NTNU Link-studentene

Skal finne student-effekten på sykehuset

Storstilt studieåpning for NTNU Link