Øker effektivitet og trivsel med ryddige lokaler

Gjennom et nytt forbedringsprosjekt har Medisinsk-teknisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag ryddet og systematisert egne lokaler. Det skal føre til bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet.

Kari Helene Arneberget og Håkon Hundseth Dahl står foran en ryddig hylle med bokser og esker i system. Foto.

Kari Helene Arneberget og Håkon Hundseth Dahl ved Medisinsk-teknisk avdeling har stått i spissen for forbedringsprosjektet. Foto: HNT

Alle skal enkelt finne det de trenger, alt skal ha en fast plass, lokaler skal være ryddige og unødig inventar skal kastes.

Det er planen Medisinsk-teknisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag har jobbet med den siste tiden.

Alle de ansatte i avdelingen har vært involvert i forbedringsprosjektet, som skal bidra til bedre effektivitet og trivsel i avdelingen.

(Saken fortsetter under bildet)

To bilder viser hvordan et litt rotete lagerrom nå har blitt satt i system. Foto.

En systematisering og rydding av lagerartikler var blant forbedringene som ble utført under prosjektet. Foto: HNT

– Kommet lang vei

Medisinsk-teknisk avdeling utfører viktige oppgaver for helseforetaket med service, forvaltning og vedlikehold av medisinteknisk utstyr. Dette omfatter 4300 ulike utstyrsenheter, fordelt på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.

Det er dermed en stor jobb avdelingen, med prosjektleder Kari Helene Arneberget i spissen, har utført.

– Vi har sortert og kastet unødvendig inventar, organisert lagervarer på en bedre og mer oversiktlig måte, gitt faste plasser til lagerartikler og satt i stand nye regler for ryddige kontor- og verkstedspulter, sier Arneberget, som også trekker frem ingeniør Håkon Hundseth Dahl på avdelingen som en sterk bidragsyter i prosjektet.

Arbeidet har kommet en lang vei allerede, selv om noen lokaler fortsatt ikke er gjennomgått.

– Også tar det litt tid for alle ansatte å bli vant til nye rutiner som vi har satt i gang.

(Saken fortsetter under bildet)

To bilder viser hvordan en nå ryddig hylle så ut før og etter prosjektet. Foto.

Bedre systemer skal bidra til økt effektivitet og trivsel. Foto: HNT

Positive tilbakemeldinger

Til tross for at arbeidet ikke er helt i mål enda, sier Arneberget at det allerede er kommet mange positive utslag for arbeidshverdagen i avdelingen.

– Selve arbeidet med å rydde og systematisere lokalene har ikke ført til noen store utfordringer, men bidratt til at det brukes mindre tid på å finne frem til det man leter etter.

– Det gir videre en bedre trivsel blant de ansatte, og gjør at vi kan bli mer effektive. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra de som kommer innom oss, sier Arneberget.