Øvde på masseskade

Scenariet var dramatisk da nødetatene i og rundt Namsos hadde masseskadeøvelse fredag: En buss med sjåfør, skoleelever og lærer kolliderte med en personbil, en annen personbil tok fyr, mens den tredje bilen havnet i sjøen ved Riksvei 17 på Sjøåsen.


Samarbeid
Nødetatene i samarbeid i masseskadeøvelse

Alarmen gikk, og ambulanser, kommunale leger, brannvesenet fra Namsos og kommunene rundt, samt politi kom raskt til og startet bergingsarbeidet. Etter hvert kom også Sivilforsvaret, luftambulanse, dykkere og redningsskøyta til og bidro.

AMK i Nord-Trøndelag slo full katastrofealarm, Helse Nord-Trøndelag satte kriseledelse og personell ble innkalt til å møte for å bistå i akuttmottaket, på operasjon, intensiv og med mottak av pårørende, og alle fulgte sine beredskapsplaner.   

Både skadestedet og akuttmottaket ved Sykehuset var preget av stor aktivitet mens øvelsen pågikk, men øvelsen var også preget av ro – alle visste hvilke oppgaver de selv skulle løse.

-Nå har veldig mange ansatte fått øve i dag. Alt gikk fint i alle ledd, men det er likevel alltid nyttig å øve. Det er en egen trygghet i det, sa katastrofeleder Hallvard Græsli under evalueringen.

I løpet av øvelsen kom 23 skadde og 10 pårørende inn til Sykehuset Namsos. Namsos kommune hadde også pårørendesenter i rådhuset.

Se bilder fra skadestedet og akuttmottaket (i filmvisning) ved å klikke på bildet under: 

Bilder fra skadestedet og akuttmottaket

Bilder fra skadestedet og akuttmottaket