Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten sommeren 2019

Rehabiliteringsavdelingens sengepost holder stengt uke 26, 27,28 og 29. Vi åpner igjen for inntak av pasienter tirsdag 23. juli


Disse 4 ukene vil det være overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering på jobb i poliklinikken som er tilgjengelig for råd, veiledning og tilsyn ifht henvisninger som kommer fra sykehusavdelingene. Henvisninger fra andre sykehus og fastleger vurderes fortløpende.

Dersom overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering vurderer at pasienten har behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsavdelingen, vil det bli gitt dato for overflytting, og råd/veiledning om alternative tiltak i ventetiden. Det vil også være mulig å henvise til rehabiliteringsavdelingen ved Ålesund sjukehus. 

Overlege Hartmann veileder pasient. Foto.

Overlege Helge Hartmann (t.h.) er tilgjengelig for råd, veiledning og tilsyn i uke 26, 27, 28 og 29, når Rehabiliteringsavdelingens sengepost er stengt.


Overlege tilstede disse fire ukene:
Helge Hartmann, uke 26, 27, 28 og 29
Margrethe Sørhøy, uke 26, 27 og 28
Kontakt sekretær på telefon: 74 09 89 39

Avdeling for fysio- og ergoterapi ved begge sykehusene er åpen hele sommeren, alle hverdager, men med redusert bemanning. Fysioterapeutene har også lørdagsvakt. Fysio- og ergoterapeutene bidrar med rehabiliterende tiltak sammen med øvrig personell ved de kliniske avdelingene i sykehusene, også på sommeren.

Regional vurderingsenhet for private rehabiliteringsinstitusjoner (RVE) har åpent alle hverdager hele sommeren. De har oversikt over kapasitet og ventetider, og kunnskap om tilbudene ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene, herunder logopedkapasitet. De kan bidra med råd og veiledning ifht alternative tilbud om spesialisert rehabilitering. Telefonnummer: 800 300 61 Nett: www.hnt.no/rve

Tilbud ved de private rehabiliteringsinstitusjonene i sommer ligger på Innblikk, samhandlingssiden/fastlegesiden og RVE sin hjemmeside.