HELSENORGE

Rigger fremtidens akuttmottak

Økt pasienttilfredshet, bedre faglig kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Med prosjektet «Fremragende akuttmottak» skal Helse Nord-Trøndelag rustes for fremtiden.

Sykepleier Marit Bye Mæhre, Stein Erik Breivikås og Grete Sivertsen står ved en pasientbåre på akuttmottaket. Foto

Fagutviklingssykepleier ved Akuttmedisinsk avdeling, Marit Bye Mæhre, konstituert klinikkleder ved Klinikk for kirurgi, Stein Erik Breivikås, og seksjonsleder ved Akuttmedisinsk avdeling, Grete Sivertsen, jobber nå med å identifisere utviklingsmulighetene for akuttmottakene i Levanger og Namsos. Foto: HNT

– Det er et klart mål for Helse Nord-Trøndelag at pasientene våre får rask og presis diagnostikk, og riktig behandling på rett sted til rett tid.

Det sier seksjonsleder ved Akuttmedisinsk avdeling i Helse Nord-Trøndelag, Grete Sivertsen.

Hun er prosjektleder for det nystartede prosjektet «Fremragende akuttmottak».

Målet med prosjektet er å identifisere utviklingsmulighetene for akuttmottakene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, som skal bidra til å opprettholde den gode pasienttilfredsheten, øke den faglige kvaliteten og bedre utnyttelsen av de tilgjengelige ressursene.

– Det er en stadig økende andel eldre i befolkningen, som gjør at helseforetaket i fremtiden vil oppleve en økt pasientstrøm. Derfor er det nødvendig å utvikle og forbedre akuttmottakene, sier Sivertsen.

– Toget har begynt å gå for kommunene

Prosjektet Fremragende akuttmottak vil foregå i to faser. I den første fasen – som startet i september – vil det gjøres en kartlegging. Dette vil blant annet bestå av å analysere nåsituasjonen i helseforetaket, vurdere behov for kompetanse og areal, samt se på organisering som er gjort ved andre helseforetak.

I den andre fasen skal det utarbeides konkrete anbefalinger til tiltak, og forslag til fremtidige arealtilpasninger og organisering. Prosjekteier og konstituert klinikkleder ved Klinikk for kirurgi, Stein Erik Breivikås, presiserer i likhet med Sivertsen at samhandlingen med kommunehelsetjenesten er vitalt for å lykkes med prosjektet.

– Det kommer til å bli enda mer utveksling av pasienter mellom oss og kommunene fremover. Derfor er det viktig at kommunene kjenner til hvordan vi planlegger pasientstrømmene hos oss, og at vi får innspill til hvordan de ruster seg for fremtiden, sier han.    

– Det betyr at kommunene nå må bli med på laget, og hjelpe oss med å finne de beste løsningene. Toget for planleggingen av fremtidens akuttmottak har begynt å gå. Noen har allerede signalisert at de vil bidra, men vi ønsker å få med så mange som mulig.   

(Saken fortsetter under bildet)

Marit Bye Mæhre hjelper ambulansepersonell med å få en pasient fra båren til sykesengen. Foto.

Sykepleier Marit Bye Mæhre og kollegene ved Akuttmedisinsk avdeling, kan vente seg en stadig økende pasientstrøm inn til akuttmottaket i fremtiden. Foto: HNT.

Vil ha tiltak klar til våren

Prosjektet Fremragende akuttmottak er godt forankret i Helse Nord-Trøndelag, og er én av tre hovedmål og veivalg i helseforetakets strategiske utviklingsplan for 2018-2022.

Derfor ser prosjektledelsen ingen grunn til å vente for lenge med å finne tiltak til forbedringer.

– Nå skal det jobbes godt og systematisk med å finne fremtidens løsninger for akuttmottaket. Det er en bredt faglig sammensatt og dedikert prosjektgruppe i foretaket som jobber med dette, sier Breivikås.

– Det skal ikke konkluderes enda, men det kommer nok trolig til å kreve høyere kompetanse, større arealer og bedre pasientlogistikk i mottakene fremover. Samtidig er avhengig av at samhandlingen med kommunehelsetjenesten styrkes.

– Fase én av prosjektet skal etter planen være ferdig 1. mars neste år. Da vil vi starte arbeidet med å finne konkrete løsninger på kort og lang sikt for akuttmottakene i Levanger og Namsos. I sum skal dette rigge Helse Nord-Trøndelag for fremtiden, og skape et fremragende akuttmottak.