Skal finne «student-effekten» på sykehuset

Hvordan påvirker det å ha legestudenter de ansatte i Helse Nord-Trøndelag? Det er blant spørsmålene som skal besvares i et nytt forskningsprosjekt om NTNU Link.

Tarjei Hanken og Marius Lervåg Aasprong står utenfor Sykehuset Levanger og snakker. foto.

Tarjei Hanken og Marius Lervåg Aasprong (t.h.) fra Sosiologisk poliklinikk skal gjennomføre intervjuer med ansatte og studenter på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Foto: HNT

Etter at det nye, desentraliserte medisinstudiet i Helse Nord-Trøndelag, NTNU Link, ble offisielt åpnet i august 2018 har medisinstudenter fra NTNU tatt deler av utdanningen sin i helseforetaket.

Storstilt studieåpning for NTNU Link

Nå skal forskere fra Sosiologisk poliklinikk i Trondheim intervjue ansatte for å få kunnskap om hvordan det nye medisinstudiet påvirker fagmiljøene i Helse Nord-Trøndelag.

Forskningsprosjektet, som er initiert av helseforetaket, skal blant annet se på hvordan legene, forelesere og fagmiljøene påvirkes av studentenes ankomst, og om det nye medisinstudiet samsvarer med forventningene hos både ansatte og studenter.

– Vi vil blant annet høre med foreleserne om hvordan de ser for seg at studentene vil påvirke dem, hva ansvaret for studiet gjør med helseforetaket og erfaringene med den nye studiemodellen, sier Marius Lervåg Aasprong fra Sosiologisk poliklinikk.

Informasjon om medisinstudiet NTNU Link (HTML)

– Samtidig vil vi arrangere intervjuer med et utvalg av studentene for å se på hvordan de opplever helseforetaket etter sine første semestre.

Intervjuer i tre faser

Selve forskningsprosjektet vil foregå gjennom kvalitative intervjuer, og foregå i tre faser.

– Vi vil først intervjue en gruppe leger som ikke har startet som forelesere enda, og høre om hvilke forventninger de har til studiet og effektene det vil gi på ansatte og helseforetaket, sier Lervåg Aasprong.

– Deretter vil vi intervjue en gruppe som har forelest i et studieår, og til slutt en intervjurunde med studentene om deres tanker og erfaringer.

Etter intervjurundene skal Lervåg Aasprong og kollega Tarjei Hanken gå gjennom den innsamlede dataen, og analysere funnene med hjelp av kvalitativ inneholdsanalyse.

– Så vil vi skrive en forskningsrapport om funnene som deles med helseforetaket. Det er også et ønske om å publisere funnene basert på dette arbeidet. Det vil vi trolig starte med til høsten, sier Lervåg Aasprong.

(Saken fortsetter under bildet)

Medisinstudentene fra NTNU Link står sammen med ansatte i Helse Nord-Trøndelag i solen utendørs. Foto.

Gjennom det desentraliserte medisinstudiet NTNU Link får studenter fra universitetet ta deler av utdanningen sin i Helse Nord-Trøndelag. Her er studentene, ordfører Robert Svarva, prosjektleder Børge Lillebo, forskningssjef Bodil Landstad og direktør Torbjørn Aas sammen under den offisielle åpningen av NTNU Link. Foto: HNT

– Skal oppleve gevinster i fagmiljøet

Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, sier forskningsprosjektet er svært viktig for helseforetaket.

Både når det gjelder utviklingen av NTNU Link og påvirkningen studiet gir på fagmiljøene.

– For at NTNU Link skal bli best mulig både for studentene og de ansatte i helseforetaket, er det viktig å evaluere ordningen. Dette kan bidra til å utvikle konseptet på sikt, og sørge for at samspillet og læringsutbyttet mellom ansatte og studenter blir best mulig.

Landstad sier videre at det betyr mye for Helse Nord-Trøndelag å ha mulighet til å ta imot medisinstudenter. Samtidig er det spennende å kunne ta del i den nye pedagogiske læringsmodellen, kalt «Langsgående integrert klinisk tjeneste».

I stedet for at studentene møter pasienter og undervisere i kortvarige fagspesifikke blokker, møter de gjennom NTNU Link pasienter, undervisere og fag over lengre tid.

Strukturen gjør at studentene kan ta del i pasientenes utvikling over tid, og underviserne kan ta del i studentenes utvikling over tid.

– Vi er stolte av å kunne ta del i arbeidet med den nye studiemodellen, sier Landstad, som presiserer at det samtidig er viktig at fagmiljøene i Helse Nord-Trøndelag opplever at det å være en del av NTNU gir dem noe tilbake.

– Derfor er dette forskningsprosjektet en viktig mulighet til å kunne uttale seg, og på sikt påvirke medisinstudiet i helseforetaket fremover.