Styrker pasientsikkerheten med VR-teknologi

Ved hjelp av Virtual Reality (VR) skal ansatte ved akuttpsykiatrisk sengepost bli enda bedre til å håndtere vanskelige situasjoner. Det skal styrke sikkerheten til både pasienter og ansatte.

Ansatte ved akuttpsykiatrisk avdeling står sammen og viser frem VR-briller. Foto.

Psykiatrisk sykepleier Egil Kvåle, seksjonsleder Jostein Paul Årøen Lein og sykepleier Vegar Sandhaug er godt i gang med bruken av det nye VR-utstyret. Foto: HNT

– Dette prosjektet skal bidra til å øke både pasientsikkerheten på avdelingen og sikkerheten til de ansatte. Det å få en trygghet rundt håndteringen av vanskelige situasjoner er viktig for å ivareta begge parter.

Det sier seksjonsleder ved akuttpsykiatrisk sengepost på Sykehuset Levanger, Jostein Paul Årøen Lein.

Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt har de tatt i bruk VR-teknologi for å trene opp de ansatte i mulige scenarioer som kan oppstå på avdelingen.

Spiller inn scener i avdelingslokalene

Prosjektet, som er tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag, er et samarbeid mellom avdelingen og det Stjørdals-baserte firmaet Trygg Grunn.

Sistnevnte tilbyr først kurs og øvelser i konflikthåndtering. Deretter kommer det inn skuespillere og spiller inn et utvalg scener i avdelingens lokaler.

Disse filmene blir spilt inn med VR-teknologi, som gjør at de ansatte kan oppleve situasjonen med lyd og 360 graders videobilde gjennom bruk av VR-briller.   

– Vi fikk selv bestemme hvilke typer situasjoner som skulle spilles inn av Trygg Grunn. Dette er ikke situasjoner som representerer hverdagen i avdelingen, men som ansatte potensielt kan oppleve, sier Årøen Lein.

Eksempelvis, i én av filmene, opptrer en pasient aggressivt, og ender opp med å gå til fysisk konfrontasjon med ansatte på avdelingen.

Underveis i filmen blir bildet fryst, og en stemme på øret ber deg vurdere situasjonen. Dette er vurderinger som senere kan diskuteres med andre ansatte etter å ha gjennomført VR-kurset.

– Det at situasjonene er spilt inn i våre egne lokaler tror jeg er viktig for å gjøre opplevelsen mest mulig reell. På denne måten kan man sitte igjen med følelsen av at dette er en situasjon man faktisk har opplevd og håndtert i virkeligheten, sier Årøen Lein, som forteller at det i tillegg til de innspilte videoene også finnes mange standardkurs som kan benyttes.   

Blant annet et introduksjonskurs som går ut på stresshåndtering, laget av Trygg Grunn i forbindelse med håndtering av konflikter.

– Dette kurset handler om å gjenkjenne egne stressreaksjoner i potensielt aggressive situasjoner.

Viktig for kontinuiteten

Gjennom avtalen med Trygg Grunn har avdelingen nå flere sett med VR-briller liggende tilgjengelig for de ansatte. Disse kan benyttes når det passer hver enkelt ansatt, og krever ikke faste tidspunkter for gjennomføring.

– Først og fremst er det viktig å påpeke at dette ikke er en erstatning men et supplement til kursing i fysisk konflikthåndtering. Dette gjennomfører vi annenhver uke i avdelingen, sier Årøen Lein.

– Når det er sagt har vi 12 nattevakter på avdelingen, og 12 stillinger med arbeid annenhver helg. Vi har også ekstravakter og ferievikarer. Det er ikke lett å finne tidspunkter hvor alle disse kan møtes til fysiske kurs. Bruk av VR-briller gjør denne prosessen mye lettere, og bidrar til et kompetanseløft.

Seksjonslederen sier alle årets ferievikarer fikk benytte seg av VR-brillene, og ga positive tilbakemeldinger.

Ideen til å ta i bruk systemet fikk han fra Medisinsk overvåkningsavdeling (MOA) på Sykehuset Levanger, som tok i bruk samme løsning i 2018.

– I etterkant ble det spurt om det var andre klinikker som ønsket å teste ut dette tilbudet. Vi svarte at vi var interessert, og fikk penger av Innovasjonsklinikken til å kjøpe inn tjenesten, sier Årøen Lein.

Han forteller at også akuttpsykiatrisk avdeling på Sykehuset Namsos nå skal ta i bruk VR-løsningen basert på erfaringene i Levanger.

– Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er også interessert i å gjennomføre et tilsvarende prosjekt, sier han, og forteller at hans egen avdeling allerede planlegger flere videoinnspillinger etter tildeling av midler fra Pasientsikkerhetsprogrammet.

Les også:

Håndterer vold og trusler med VR-teknologi

Vil redusere ventetid med sekretærstyrt kalender

Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

Øker effektivitet og trivsel med ryddige lokaler