Styrker rutinene for blodkultur gjennom internasjonal studie

Som deltaker i en stor europeisk studie skal Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger gå gjennom egne rutiner for innsamling og håndtering av blodkultur. Det kan komme både pasienter og helsepersonell til gode.

De ansatte ved avdelingen står sammen og ser i kamera. Foto.

De ansatte ved Avdeling for laboratoriemedisin ser flere fordeler med å delta i den europeiske studien. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Det er gjennom en studiegruppe i en av Europas ledende organisasjoner for klinisk mikrobiologi og infeksjonssykdommer (ESCMID) at studien er initiert. Med på laget er også Centre Toulousain pour le Contrôle de qualité en Biologie clinique (CAMT).

Målet med studien er å undersøke rutiner for innsamling og håndtering av blodkulturflasker i Europas medisinske laboratorier.

Deretter skal studiegruppen se på forslag til forbedringer av rutinene, og muligheten for å utvikle en standardisert rutine som kan brukes av alle laboratoriene for utføring av disse oppgavene.

– Alle medisinske laboratorier I Europa kan være med på denne studien. Dette er en måte for oss til å sikre nøyaktighet og lik praksis for alle pasientene våre, sier overlege ved Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger, Kyriakos Zaragkoulias.

Han presiserer at avdelingen allerede har gode rutiner for arbeidet med blodkultur.

– Men det er pasientene som er vårt hovedfokus, og da synes vi det er viktig å undersøke muligheten for å utføre dette arbeidet enda bedre enn det vi gjør i dag.

(Saken fortsetter under bildet)

Alle i avdelingen står sammen i møterommet og ser i kamera. Foto.

Det er en samlet avdeling som tar del i det internasjonale studiet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Blodkultur er en metode for å påvise levende bakterier i blod. Blod fra pasienten blir ført direkte inn i en flaske med et egnet vekstmedium. Her blir eventuelle bakterier i blodet stimulert til å formere seg for så å kunne påvise deres tilstedeværelse.

Den internasjonale studien, som varer fra 7. januar til 28. februar, vil foregå ved at studiegruppen får informasjon fra hvert deltakende laboratorium om antall flasker blod som er innsamlet, antall venepunkturer på pasienten, vekt på hver flaske etter blodtagning og resultatet på blodkulturen.

Studiegruppen vurderer ut i fra denne informasjonen kvaliteten på tagningen av blodkultur ved laboratoriet, og gir sin evaluering av arbeidet med forslag til forbedringer i rutinene.

Om laboratoriene ønsker det kan de velge å innføre disse rutinene, delta i en ny runde med datainnsamling, og få en ny evaluering fra studiegruppen.

Zaragkoulias sier det dermed er mange gevinster å sanke som deltaker i prosjektet.

– Nå får vi muligheten til å bli sammenlignet med andre laboratorier i Europa, og få tilbakemelding på områder hvor det kan gjøres forbedringer eller opptrening, sier han.

– Samtidig vil det være et bevis på kvalitet å ha fått en nøye gjennomgang av rutinene, og luke ut eventuelle problemer i arbeidsflyten, sier Zaragkoulias, som selv er del av ESCMID.

Overlegen i medisinsk mikrobiologi sier at en gjennomgang av rutinene også vil gi mulighet til å se på samarbeidet avdelingen har med andre klinikker i helseforetaket.

– Å kunne finne nye områder som kan forbedres i arbeidsflyten mellom oss og klinikkene vil potensielt kunne tjene både tid og ressurser for begge parter, sier han. 

De ansatte ved avdelingen står sammen og ser i kamera. Foto.