Tester nettbrett til kommunikasjon med intensivpasienter

For intensivpasienter som respiratorbehandles er det umulig å kommunisere ved hjelp av egen stemme. Nå tester Intensivavdelingen på Sykehuset Levanger bruk av nettbrett for å bedre kommunikasjonen med pasientene.

Intensivsykepleier Trine Westerfjell holder et nettbrett foran en pasient som trykker på skjermen. Foto

Intensivsykepleier og prosjektleder, Trine Westerfjell, håper bruk av nettbrett vil ha god nytte for kommunikasjonen med pasientene. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Bruken av nettbrett som kommunikasjonsverktøy er et prøveprosjekt som vil foregå ved avdelingen fra februar til mai, og ledes av intensivsykepleier Trine Westerfjell.

Hun sier ideen kom i stand under et studiebesøk til Odense Universitetshospital for et par år siden.

– Her brukte de ansatte en app kalt «Talk2Care» på nettbrett, hvor pasientene kan kommunisere ved hjelp av både enkle tastetrykk og skriftlig tekst på skjermen, sier Westerfjell.

Skal kartlegge behovet

Det er den samme appen, som er utviklet i samarbeid mellom selskapene Microsoft, Blue Fragments og intensivsykepleiere, som nå tas i bruk ved Intensivavdelingen på Sykehuset Levanger.

Om prøveprosjektet viser at bruk av nettbrett fører til bedre kommunikasjon, vil de se på muligheten for å utvikle en norsk versjon av appen i samarbeid med Microsoft og Blue Fragments.

– Men først skal vi kartlegge hvilke kommunikasjonsutfordringer vi har på avdelingen, og om bruk av nettbrett er en løsning som kan bedre dette både for pasienter og ansatte.

Ønsker våkne intensivpasienter

Westerfjell sier intensivpasienter i Norge i stor grad gis sovemedisiner under intensivbehandlingen.

Blant annet for å lindre pasientene mot fysiske eller psykiske ubehag som følge av behandling eller bruk av utstyr.

På Intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger har de derimot som en av få avdelinger i landet begynt å holde egnede pasientene våken med beroligende medikamenter under behandlingen.

– Forskning har vist at pasienter kan oppleve både kortsiktige og langsiktige komplikasjoner, både fysisk og psykisk, ved å gis tung sedering under intensivbehandling, sier Westerfjell.

– Det å holde pasientene våken har vist gevinst i form av positive helseeffekter. Blant annet kortere respiratortid, færre intensivdøgn og kortere rehabilitering. Derfor er dette noe vi har innført i vår praksis.

Nye utfordringer for kommunikasjon

Når intensivpasienter er våkne under behandling skaper det derimot nye behov for kommunikasjon.

Både når det gjelder spørsmål til legen, behov for å uttrykke plager eller smerter, samt andre behov som skulle oppstå.

Westerfjell sier det kan være vanskelig for både pasient og ansatt å håndtere denne kommunikasjonen, og kan ta lang tid å gjennomføre.

– Det går ofte på non-verbal kommunikasjon, hvor pasienten for eksempel bruker kroppsspråk, gestikulerer eller mimer ordene med munnen. Vi kan ofte klare å stille enkle ja-nei-spørsmål, men det er ikke alltid dekkende for å kunne ha en god dialog, sier Westerfjell, som legger til at pasientene heller ikke alltid har muskelstyrke nok til å skrive med penn og papir.

– Vi håper derfor at nettbrett, hvor pasienten kan trykke på knapper på skjermen for å uttrykke sine tanker og ønsker, kan ha god nytte for de som er fysisk egnet til å ta dem i bruk.

Nettbrett-appen trenger ikke sensitiv data fra pasienten, og Westerfjell håper å få testet verktøyet på så mange pasienter som mulig gjennom prøveprosjektet.

Også de ansatte som bruker nettbrettene skal komme med tilbakemelding på hvordan kommunikasjonen oppleves.

– Nå er vi fire stykker i prosjektgruppen, med god veiledning fra fag- og forskningsavdelingen, som skal jobbe med dette prosjektet frem til mai. Så vil vi gjøre opp status for prosjektet og veien videre når prøveperioden er fullført.

Andre innovasjonsnyheter fra Helse Nord-Trøndelag:

Vil undersøke væskebalansen med nyutviklet sensor (HTML)

Håndterer vold og trusler med VR-teknologi (HTML)

Vil sikre pasienter riktig kosthold (HTML)

På hjul med røntgentjenesten (HTML)