Ungdommen ga innspill til Helseplattformen

Forrige helg fikk ungdomsrådet fra Helse Nord-Trøndelag anledning til å gi sine tanker og innspill for hvordan Helseplattformen kan legges til rette for ungdommen.

Representantene for brukerutvalget står samlet foran kamera. Foto.

Bilde: Ungdomsrådsrepresentanter fra Helse Midt-Norge sammen med Helseplattformens Lars Henrik Hegrenæs. Foto: Marit Lise Haugberg

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Denne journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten, og bidra til økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer.

For å bidra til dette arbeidet ble alle ungdomsrådene i landet forrige helg samlet på Royal Garden hotell i Trondheim.

Ordningen med ungdomsråd ble etablert i 2016 da regjeringen lanserte sin strategi for ungdomshelse 2016 – 2021. Tanken bak ordningen er at ungdom skal ha et forum hvor de kan gi sine tanker og innspill til hvordan dagens helsevesen skal tjene pasientene og brukerne.

Under samlingen i Trondheim fikk ungdomsrådene fra Helse Midt-Norge en presentasjon av Helseplattformen, hvor de etterpå kunne gi sine innspill til hvordan tjenesten kan legges til rette for ungdommen.

– De kom med mange gode innspill og tilbakemeldinger under samlingen, som blir tatt med videre i utviklingen av Helseplattformen, sier Marit Lise Haugberg, som er rådgiver ved klinikk for kvinne, barn og familie samt koordinator for ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag.

– Videre skal ungdomsrådene i Helse Midt Norge nå foreslå representanter til et eget brukerpanel som opprettes i forbindelse med Helseplattformen, sier hun.

Samlingen av alle landets ungdomsråd (med unntak av Helse Vest) var den første landskonferansen i historien siden ungdomsrådene ble etablert.

Mer informasjon om ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag