Utviklet egen app til vital informasjon

Ved hjelp av en selvutviklet app ønsker lege Ole Kristian Forstrønen Thu å ta vital behandlingsinformasjon fra de stasjonære datamaskinene til kollegenes mobiltelefoner.

Ole Kristian Forstrønen Thu står i et pasientrom og holder frem mobiltelefonen med appen som kjører på skjermen. Foto.

LIS-lege Ole Kristian Forstrønen Thu har de siste ukene utviklet en app til mobiltelefonen med vital behandlingsinformasjon. Han håper bruk av appen kan skaleres opp i helseforetaket på sikt. Foto: HNT

– Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i teknologi. Det er nok mye av grunnen til at jeg bestemte meg for å starte dette prosjektet.

Det sier lege i spesialisering ved Anestesi- og Intensivavdelingen på Sykehuset Levanger, Ole Kristian Forstrønen Thu.

De siste ukene har han brukt studietiden sin på å utvikle en app på mobiltelefonen, hvor kolleger kan gå inn for å lese vital behandlingsinformasjon og prosedyrer som er gjeldende ved avdelingen.

– Anestesi og intensivovervåkning er veldig fagtekniske miljøer, hvor man i mindre grad kan støtte seg på utdanning og erfaringer fra andre avdelinger.

– Som ny må man lære ting litt fra «scratch». Da er det viktig at informasjonen er tilgjengelig på en enkel måte, og på det stedet man er, sier Forstrønen Thu.

Bort fra stasjonære datamaskiner

Forstrønen Thu sier informasjonen i appen, som for eksempel medisindoser som skal gis til anestesi- og intensivpasienter i ulike sykdomstilstander, raskt blir allmennlærdom når man har jobbet en stund på avdelingen.

– Men når man er helt ny, og skal begynne å lære seg alt, er det veldig mye enklere å kunne hente opp dette på telefonen. Med denne appen kan man gjøre det både når man er prehospitalt, eller når man er andre steder på sykehuset.

– Samtidig kan vi som har jobbet her en stund bruke appen til å holde oss oppdatert på endringer i behandlingsrutinene.

Om man ikke bruker appen, er det i en database på den stasjonære datamaskinen på kontoret man finner denne informasjonen.

Forstrønen Thu sier appen i stor grad handler om å ta ut den mest vitale informasjonen fra denne databasen og plassere det inn på mobiltelefonen.

– Det skal være så enkelt at man i stressende behandlingssituasjoner lett skal kunne finne, lese og forstå informasjonen. Så kan vi fortsatt benytte datamaskinen for å fordype oss.

(Saken fortsetter under bildet)

Bilde av forsiden av appen og innsiden av appen. Skjemdump.

Til venstre vises startskjermen når appen åpnes. Til høyre vises oversikten over behandlingsinformasjon og prosedyrer. Foto: Skjermdump

Kan tas i bruk av andre avdelinger og yrkesgrupper

Hele veien gjennom utviklingen har Forstrønen Thu hatt i tankene at bruken av appen kan skaleres opp.

Grunnarbeidet med programvaren er nå lagt gjennom en digital plattform, som betyr at andre avdelinger kun trenger å oppdatere det skriftlige innholdet i appen for selv å kunne benytte seg av den. 

– Dette kan gjøres på en times tid om ny tekst er klargjort. Samtidig kan det legges inn bilder og modeller i appen. Så om det er ildsjeler som ønsker å ta på seg dette arbeidet er det fullt mulig å skalere opp bruken av appen i helseforetaket. 

Den teknologiinteresserte legen sier han gjennom utviklingen av appen vil vise at det å ta i bruk innovasjon og ny teknologi i klinikkene må komme innenfra.

– Det må utvikles tett på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, slik at det skapes et eierforhold til det fra innsiden. Dette er ikke innovasjon som «pålegges oss», men endringer vi selv skaper, sier han, og legger til at tekniske innovasjoner også er viktig i tiden før Helseplattformen rulles ut i helseforetakene i Midt-Norge.

Mer informasjon om Helseplattformen finner du her

– Vi som jobber ute i klinikkene må ta innover oss at innovasjon og teknologi er noe som må til for å møte fremtidens utfordringer. Bruk av smarttelefoner vil være en del av utviklingen som er på vei inn i klinikkene, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Ole Kristian Forstrønen Thu står i avdelingen på sykehuset og smiler til kamera. Foto.

Forstrønen Thu jobber ved Anestesi- og Intensivavdelingen på Sykehuset Levanger, men håper bruken av appen kan skaleres opp til andre avdelinger i helseforetaket. Foto: HNT

Gode tilbakemeldinger

Per i dag er det ti brukere av den nye appen på avdelingen, og Forstrønen Thu sier tilbakemeldingene fra kollegene har vært gode.

– Dette er ansatte som har jobbet på avdelingen over tid. Så blir det spennende å se hvordan nye ansatte som får prøve appen opplever den som et læringsverktøy.

Den første versjonen av programmet er laget for leger på avdelingen, men Forstrønen Thu kommer med en tydelig oppfordring til andre yrkesgrupper som kunne tenke seg en lignende løsning.

– Her vil jeg trekke frem sykepleierne spesielt. De har store mengder prosedyrer de må lære seg, og opplever i større grad utskiftninger i staben. Det gjør det svært utfordrende å holde alle ansatte oppdatert til enhver tid.

– Jeg håper denne appen kan bidra til det, og at også andre yrkesgrupper ser verdien av å bruke den.

Flere nyheter fra Innovasjonsklinikken:

Tester nettbrett til kommunikasjon med intensivpasienter

Styrker samarbeidet med kommunene

Vil undersøke væskebalansen med nyutviklet sensor