Velkommen til Helsehagen 2019

Sammen med Nord Universitet og KS gjentar Helse Nord-Trøndelag suksessen fra i fjor, og ønsker velkommen til Helsehagen 2019. Med på årets lag har vi også fått Microsoft og Namdal Regionråd.

Mange mennesker sitter i en konferansesal og ser mot skjermen. Foto

Helsehagen 2018 ble arrangert hos Nord Universitet i Levanger. Denne gangen er det Campus Namsos som er vertskap. Foto: HNT

– Et viktig arrangement for regionen.

Det var konklusjonen til stortingspolitiker Ingvild Kjerkol og tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen etter deltakelsen i Helsehagen 2018.

Konferansen hadde da sitt debutår, med samarbeidspartnere som blant annet Telenor, Nord Universitet, KS, Levanger kommune, T:lab og Proneo.

– Slike forum er viktig for å diskutere, og høre hva andre har fått til. Da kan man knytte kontakter, og trenger ikke finne opp kruttet på nytt hver gang, utdypet Ebbesen

– Jeg tenker at helseinnovasjon er et mulighetsrom. Mulighetene er større enn barrierene, men jeg tror den største hindringen er forståelsen om at teknologi er noe som skal understøtte en funksjon eller et mål som allerede er der. Ikke omvendt.

Dette sa også Kjerkol seg enig i.

– Denne konferansen er på mange måter midt i smørøyet. Vi har to helseforetak med kort avstand og beslutningsvei, og kommuner som kan og vil samarbeide. Det er også et stort kunnskapsmiljø i Trondheim som kan kobles inn, for å få inn ytterligere kompetanse og næringsliv i prosessene.

– Dette er en veldig riktig satsing, som jeg har troen på.

Helsehagen 2018: Samlet seg for økt innovasjonskraft

Ny konferanse i Namsos

14. november gjentar Helse Nord-Trøndelag suksessen når vi med sammerbeidspartnere ønsker velkommen til Helsehagen 2019.

Denne gangen blir konferansen avholdt i Namsos, på Nord Universitet.

Hovedtema for årets konferanse vil være Helseplattformen, avstandsoppfølging og helhetlige helsetjenester.

På programmet står blant annet:

  • Debatt om Helseplattformen som grunnlag for næringsutvikling og innovasjon. Blant debattantene er Ingvild Kjerkol (Ap) fra Helse- og omsorgskomiteen, skribent og debattant Roald Bergstrøm, fagdirektør ved St. Olavs hospital, Per Olav Østbyhaug samt Olav Malmo fra Brukerutvalget i HNT
  • Inspirasjonsforedrag om verdibasert ledelse fra Stig Inge Bjørnebye
  • Presentasjoner av pågående innovasjons- og utviklingsprosjekter fra regionen
  • Microsofts tanker om digital transformasjon, og hvordan vi kan bli digitale organisasjoner  

Konferansen er åpen for alle som er interessert i innovasjon og utvikling av helsetjenester i regionen, og en trenger ikke være tilknyttet en bestemt bedrift.

Det jobbes nå med å ferdigstille de siste detaljene før endelig program blir presentert.

Påmeldingsfrist er 1. november, og skjer via følgende lenke:

Påmelding Helsehagen 2019

For oppdatert informasjon kan du også følge med på Helsehegens hjemmeside:

Helsehagens hjemmeside

Vi håper å se deg på Helsehagen 2019!