Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

Helse Nord-Trøndelag opplever en økning i antall henvisninger til allmennpsykiatrien. Spesielt i aldersgruppen 18 – 26 år. Pårørende i form av foreldre, venner og omsorgspersoner er en viktig del av livet til disse pasientene.

Anita Flasnes Holthe (kvalitetsrådgiver), Mona Duna (vernepleier) og Lotte Fossland står sammen og smiler til kamera. Foto.

På bildet: F.v.: Anita Flasnes Holthe (kvalitetsrådgiver), Mona Duna (vernepleier) og Lotte Fossland. Foto: HNT

Pårørende har både mulighet og rettighet til å delta i helsevurderingen av pasienten om pasienten selv ønsker det.

For å gjøre deltakelsen til de pårørende så god som mulig har psykologspesialist ved Seksjon allmenn i Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos, Lotte Fossland, startet opp et nytt forbedringsprosjekt.

Ved hjelp av et spørreskjema kalt KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) skal pårørende gi sine tilbakemelding på hvordan de opplever rollen sin i behandlingen. Blir de hørt, forstått og respektert? Har de innspill til måtene vi arbeider på?

– Pårørende har en viktig rolle i pasientenes liv, og sitter med verdifull kunnskap som vi i større grad kan ta i bruk. Kanskje har de innspill til måtene vi arbeider på? sier Fossland.

– For mange er det vanskelig å vite hvordan en skal møte behovene til sine nærmeste. Noen pårørende er mye involvert i behandlingstilbudet, mens andre føler seg utenfor. Gjennom deres tilbakemelding kan vi forsøke å tilpasse oss som helsevesen for å gi både pasientene og de pårørende en best mulig opplevelse.

Ideen om å jobbe målrettet mot de pårørendes behov i behandlingen har Fossland hentet fra tidligere arbeid innen familieterapi, hvor det er vanlig at man i større grad involverer andre familiemedlemmer.

Arbeidet vil starte opp i oktober på allmenn sengepost, før det senere tas en vurdering av resultatene og om løsningen også skal benyttes ved avdelingens poliklinikk.

– Håpet er at dette verktøyet skal hjelpe oss med å utvikle et mer effektivt behandlingstilbud, ivareta de pårørende og sørge for trygge rammer for pasientene, sier Fossland.

Les også:

Forskning på PVK bærer trønderske frukter