Vil redusere ventetid med sekretærstyrt kalender

Gjennom et nytt pilotprosjekt er det sekretærene som nå skal koordinere timene til utredning og behandling på BUP. Det skal rigge helseforetaket til å ta imot nye pasienter, redusere ventetid og gi behandlerne mer tid til pasientkontakt.

Bine-Kristin Kristoffersen sitter ved kontorpulten sin og smiler til kamera. Foto.

Seksjonsleder ved BUP, Sykehuset Levanger, Bine-Kristin Kristoffersen, er spent på å se effektene av det nye pilotprosjektet. Foto: HNT

– Vi startet opp dette prosjektet 15. september, så du kan si at vi er helt i startfasen.

Det sier seksjonsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Bine-Kristin Kristoffersen.

Sammen med en prosjektgruppe bestående av behandlere, sekretærer og ledere jobber hun nå med et forbedringsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag kalt «Sekretærstyrt kalender».

Bakgrunnen for prosjektet er å redusere ventetid for pasientene, og gi behandlerne mer tid til direkte pasientkontakt.

– Vi har fristbrudd i avdelingen, hvor noen pasienter har måttet vente lengre på behandling hos oss enn den juridiske behandlingsfristen tilsier, sier Kristoffersen.

– Dette synes vi er uheldig for pasientene, og vi er derfor spente på å se om tiltaket får ønsket effekt.

Frigjør tid for behandlerne

I dag er det slik at den enkelte behandler administrerer timer til utredning og behandling. Ungdommer over 16 år har egne pasientrettigheter, og samtykker selv til helsehjelp.

For barn og ungdommer under 16 år er det foreldre eller pårørende som samtykker til helsehjelp. Dessuten samarbeider BUP ofte med den kommunale helsetjenesten, i form av blant annet fastleger og helsesøstre, barneverntjenesten, PPT og skole. 

Ideen bak å la sekretærene koordinere dette arbeidet er hentet fra St. Olavs hospital, som har kjørt et tilsvarende prosjekt ved deres klinikker. RSHU, regionalt senter for helsetjenesteutvikling ved St. Olavs hospital, har bistått Kristoffersen og prosjektgruppen med arbeidet i Helse Nord-Trøndelag.

Sammen med innføringen av pasientforløp, hvor utredning og behandlingstimer komprimeres og settes opp i bolker med evaluering, håper seksjonslederen å se en reduksjon i ventetid som følge av det nye prosjektet.

– Så blir det veldig spennende å se hvordan pasientene og behandlerne opplever det nye systemet, sier hun.

– Vi har spurt ungdommer som i dag går til behandling på BUP om hva de tenker om det nye prosjektet. De sier de er litt bekymret for at det å avtale, endre eller avlyse timer skal bli vanskeligere når de ikke har direkte kontakt med behandleren sin. Det er selvfølgelig noe vi må være oppmerksomme på.

(Saken fortsetter under bildet)

Prosjektgruppen for sekretærstyrt kalender står sammen og smiler til kamera. Foto.

Prosjektgruppen: F.v.: Inger-Lise Rasmussen (klinisk pedagog), Bine-Kristin Kristoffersen, Randi Løding (fagkonsulent), Anita Pedersen (sekretær), Maiken Olsen, Astrid Eggen (barnevernspedagog) og Kirsti Waldal Wist (klinisk pedagog). Foto: Privat

Givende med forbedringsarbeid

I første omgang er prosjektet en pilot som kjøres ved tre av seksjonene på BUP. Pilotprosjektet vil foregå frem til sommeren 2020. Da skal arbeidet og effektene evalueres, før det implementeres i resten av avdelingen.

– Vi har verktøy for å vurdere prosjektet underveis, sier Kristoffersen.

– Både gjennom spørreundersøkelser til pasientene, tilbakemeldinger fra behandlerne og den direkte effekten på ventelistene våre.

Hun sier det har vært en givende prosess å jobbe med forbedringsarbeid i helseforetaket, og har fått veiledning til prosjektet gjennom Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag.

– Det å samarbeide med Innovasjonsklinikken har gjort prosjektet veldig artig. De har hjulpet oss med å strukturere arbeidet og utvikle metoder for å måle effekten underveis. Det gjør det inspirerende å jobbe med forbedringsarbeid.

Les også:

Vil optimalisere deltakelsen til pårørende

Forskning på PVK bærer trønderske frukter