3D-printer smittevernsutstyr til helsesektoren

For å bidra med smittevernsutstyr til helsesektoren har gründer Atilla Haugen tatt 3D-printeren i bruk. Fredag leverte han de første visirene til helseforetaket, som nå skal testes ut av smittevernsavdelingen.

Espen Ruud Sollien, Aina-Elin Aunan og Atilla Haugen står sammen foran sykehusinngangen. Foto

Espen Ruud Sollien og Aina-Elin Aunan tar imot den første prototypen av visir fra Atilla Haugen. Han er en av mange fra lokalsamfunnet som har kontaktet helseforetaket for å bidra. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Det har vært en brems i markedet for tiden. Det har gitt oss ledig tid, som vi vil bruke til å delta i den nasjonale dugnaden.

Det sier gründer Atilla Haugen, som blant annet er daglig leder i de to bedriftene Airsense AS og Biodrone AS.

Gjennom de to selskapene, og sammen med makker Per Gunnar Feragen, har Haugen derfor begynt å produsere smittevernsutstyr til legekontorer og sykehus i Trøndelag.

Utstyret leveres gratis til helsevesenet, og produksjonen er sponset av en rekke bedrifter fra det lokale næringslivet i Trøndelag.

– Ideen kom på bakgrunn av en nasjonal dugnad i 3D-print-miljøet i Norge, hvor alle som ønsker kan bidra med å printe ut standard smittevernsutstyr, sier Haugen, som forteller at det i første omgang vil gjelde et smittevernsvisir.

– Vi er allerede i gang med printingen, men målet på sikt er å kunne produsere 650 visir i døgnet. Dette krever minimum 50 printere i drift, som vi nå jobber med å hente inn, sier Haugen, som forteller at utstyret vil bli fordelt i helsesektoren etter behov.

– Av logistiske hensyn er det Trøndelag som vi i hovedsak vil levere til, men om vi skalerer opp produksjonen kan vi sende utstyr til andre deler av landet.

Leverte første prototype

Visirene som produseres er printet ut etter en nasjonal mal.

Fredag ble de første eksemplarene overlevert Forsyningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag.

De vil sendes videre til smittevernavdelingen i helseforetaket, som vil vurdere produktet og komme med eventuelle innspill til justeringer.

Avdelingsleder og logistikk-koordinator i Forsyningsavdelingen, Espen Ruud Sollien og Aina-Elin Aunan, tok imot prototypene på vegne av Helse Nord-Trøndelag.

Ruud Sollien sier helseforetaket nå opplever en stor dugnadsånd fra lokalsamfunnet.

Blant annet gjennom en donasjon av 1200 åndedrettsmasker (FFP3-masker) fra Kværner AS.

– Dette er flotte tiltak, og del av et stort engasjement fra det lokale næringslivet og samfunnet for øvrig, sier avdelingslederen.

– Vi har lokale bedrifter som støtter opp med utstyr, og vi blir kontaktet med bidrag av alt fra tannleger til bønder.

– Så blir det helsevesenet sin jobb å se til at disse produktene lever opp til den standarden som kreves.

Tar smittevernet alvorlig

Haugen sier bedriften vil ha stort fokus på smittevern i produksjonen av smittevernsutstyret.

Visirene, som er produsert for engangsbruk, vil derfor bli sterilisert sammen med emballasjen før de overleveres helsevesenet.

– Dette vil foregå i et eget rom, og ved hjelp av en egen desinfeksjonsrobot. Her vil vi bruke hydrogenperoksid, som er vist å ha effekt mot Covid 19-viruset, sier han.

De to gründerne vil også stille opp for å utvikle produktene videre, etter mulige innspill fra smittevernsavdelingen.