AMK Nord-Trøndelag første sertifiserte sentral i Midt-Norge

AMK Nord-Trøndelag er nå sertifisert i henhold til ISO 9001, som den første sentralen i Midt-Norge. Revisjonen ble gjennomført uten fysiske møter på grunn av koronakrisen.

AMK- Nord-Trøndelag her representrert ved AMK- Nord-Trøndelag her representrert ved ambulansekoordinator Arill Hines (fra venstr

- Dette er vår første sertifisering og en veldig positiv erfaring for oss. Det har vært meget effektivt. Vi opplever at vi både har spart tid og unngått reising. Vi har kommunisert med revisor ved hjelp av e-post, telefon og videomøter på Skype, sier avdelingsleder Arnt J. Myrvold.
AMK-sentralen er lokalisert til Sykehuset Namsos og betjener opptaksområdet fra Bindal i nord til Stjørdal i sør.

- Gjennomgangen av prosedyrer og arbeidsmetodikk foregikk ved at vi delte skjerm, og slik fikk vi vist fram all den nødvendige dokumentasjonen. Den visuelle omvisningen skjedde med bruk av mobiltelefon og kamera.
Bakgrunnen for å bli sertifisert i henhold til ISO 9001, var ønsket om å få en ekstern vurdering av systemene og arbeidsmetodene til AMK-sentralen.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvalitet og prosedyrer for hvordan vi håndterer hendelser, og forarbeidet med sertifiseringen gikk vi i gang med allerede i 2016. I januar i år kontaktet vi revisor Kiwa Norge, opplyser Myrvold.

Revisjon uten fysiske møter

Kiwa Norge er ledende leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs.

Dette er første gang revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad i Kiwa utfører en revisjon fullstendig digitalt. Hun understreker at Kiwa er opptatt av å sikre at norske bedrifter skal opprettholde sine godkjenninger og leveranser.

- Det var ikke noe alternativ å utsette prosessen på grunn av Covid-19. Vi ønsker å være fleksible og tilpasse oss kundenes utfordringer. AMK Nord-Trøndelag er vant til å ha eksterne Skype-møter med sine samarbeidspartnere, og kommunikasjonen med dem gikk veldig greit. Videobefaringen fungerte også over all forventning, sier Sjåstad i Kiwa.

Myrvold forteller at ambisjonen er å utvide ISO-sertifiseringen, og inkludere den kommunale legevaktsentralen i tillegg til AMK-sentralen.

- Det er andre prosedyrer og til dels annet lovverk som gjelder for legevakten, men jeg mener det er fullt mulig å gjennomføre revisjonen på samme måte. Erfaringen med å gjøre sertifiseringen digitalt frister absolutt til gjentakelse, sier Arnt J. Myrvold.

Imponert  og takknemlig

Klinikkleder Øystein Sende i Klinikk for prehospitale tjenester er imponert over ledere og ansatte tilknyttet AMK Nord-Trøndelag.

- Jeg er imponert og takknemlig over den innsatsen som nåværende ledelse og ansatte har lagt ned i forbindelse med sertifiseringen og det løpende arbeidet som utføres daglig ved AMK Nord-Trøndelag. Det er bare å ta av seg hatten for arbeidet som nå er kronet med godkjent sertifisering ISI 9001, sier Sende.

Han er opptatt av at alle tjenestene som klinikken har et ansvar for klarer å ha en god drift gjennom nye innovasjoner og tjenesteutvikling, faglig utvikling, forbedringsprogram og prosesser, og at det er god kvalitet i alle ledd. Sende forteller at neste mål er å få Pasientreiser sertifisert innen utgangen av 2020 og en sertifisering av ambulansetjenesten i løpet av 2021.

- Det å kunne dokumentere kvalitet er viktig, ikke minst for brukerne av disse viktige tjenestene, sier Øystein Sende.

Klinikkleder og ledelsen ved AMK Nord-Trøndelag bekrefter at helseforetakets AMK-sentral er den første AMK-sentralen i Helse Midt-Norge som har oppnådd IS0 9001-sertifiseringen.