HELSENORGE

Åpner nye lokaler for økt kvalitet

Kirurgisk dagenhet ved Sykehuset Levanger åpnet denne uken dørene til sine nye lokaler. De skal bidra til økt behandlingskvalitet, økt effektivitet og økt trivsel blant de ansatte.

Spesialsykepleier Liv Alstad, avdelingsoverlege Anne Fresvig og seksjonsleder Svein Juul. Foto

Spesialsykepleier Liv Alstad (t.v.), avdelingsoverlege Anne Fresvig og seksjonsleder Svein Juul er glad for å kunne ta imot pasientene til nye lokaler. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– De nye lokalene vil være et stort løft når det kommer til pasientlogistikken. Tidligere har pasientene blitt flyttet mellom etasjene når de skal transporteres mellom enheten og operasjonsstuen.

– Nå er operasjonsstuen rett borti gangen.

Det sier avdelingsleder for Akuttmedisinsk avdeling på Sykehuset Levanger, Astrid Tromsdal.

Denne uken flyttet dagkirurgisk enhet, med tre ansatte sykepleiere, fra første til femte etasje ved Sykehuset Levanger, hvor det er opprettet en ny dagenhet i lokalene hvor det før var dialyseavdeling.

Det betyr at de nyoppussede rommene nå ligger som nærmeste nabo til både intensivavdelingen og operasjonsstuen på sykehuset, som begge er nære samarbeidspartnere i pasientbehandlingen.

Tromsdal sier dette vil gjøre samarbeidet langt enklere mellom de ansatte på avdelingene.

– I tillegg til selve lokalisasjonen er de nye lokalene også tilpasset de ulike behovene hver pasient har.

– Noen skal utføre mindre, kirurgiske inngrep, og trenger ikke å legges i senger før de skal inn til operasjonsstuen. Derfor har vi installert egne, komfortable stoler som de kan sitte i.

– Vi har også fått installert et lite kjøkken, som gjør at vi kan tilby en matbit før pasientene kommer seg videre. Alt dette, i tillegg til at lokalene ser flotte ut, tror jeg vil øke trivselen til både pasienter og ansatte, sier Tromsdal.

(Saken fortsetter under bildet)

Seksjonsleder Svein Juul og avdelingsleder Astrid Tromsdal. Foto

Seksjonsleder Svein Juul og avdelingsleder Astrid Tromsdal tok imot de første pasientene til den nye dagenheten tirsdag denne uken. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Potensial for covid 19-enhet

Avdelingsoverlege Anne Fresvig sier den nye plasseringen av dagenheten kan øke effektiviteten i pasientbehandlingen på sikt, da det potensielt kan gjennomføres flere behandlinger.

– Denne løsningen betyr veldig mye for måten vi kan samhandle på når vi skal ta pasientene gjennom behandlingen, fra de kommer til sykehuset, videre til selve inngrepet og behandlingen de skal få i etterkant, sier hun.

– I tillegg er lokalene rustet til å bli omgjort til intensivplasser for covid 19-pasienter, om det skulle oppstå en situasjon hvor kapasiteten på intensivavdelingen er full.

Totalt inneholder de nye lokalene 12 behandlingsplasser, to samtalerom og et venteværelse.

Den nye dagenheten vil også bli koblet opp mot de elektroniske innsjekk-automatene som ligger ved sykehusets inngangsparti, slik at pasienten kan registrere seg selv ved ankomst og unngå unødvendig ventetid. 

Bilde av de nye lokalene. Foto

De nye lokalene er tilpasset ulike behov hos pasientene, og har også innstallert kjøkken for å kunne tilby pasientene en matbit. Foto: Helse Nord-Trøndelag