Feiret innovasjonskraften med fremtidsrettet blikk

Onsdag denne uken samlet om lag 50 av HNTs innovatører seg til seminar på Dampsaga i Steinkjer. På programmet sto utveksling av kunnskap og erfaringer, og den første utdelingen av innovasjonspris og forbedringspris i Helse Nord-Trøndelag.

Publikum sitter samlet i en sal mens to personer snakker til dem fra scenen. Foto

Mange møtte frem for å dele kunnskap og erfaring på seminaret i Steinkjer. Foto: HNT

– I en tid med utfordrende økonomi er det enda viktigere å prioritere utviklingsarbeid, og få løftet frem det gode arbeidet som utføres i Helse Nord-Trøndelag.

Det var blant hovedbudskapene til arrangør og utviklingssjef Therese Troset Engan, som ledet seminaret sammen med innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg og kvalitetssjef Hilde Fossland.

Seminaret var rettet både mot ansatte som fikk tildelt innovasjons- og pasientsikkerhetsmidler i 2019, men også alle andre som jobber med eller er interessert i å jobbe med utviklingsarbeid. 

– Hensikten er å dele erfaringer, lære av hverandre og få motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre med nye utviklingsprosjekter.

Variert program

På programmet sto informasjon om tilgjengelige midler, gruppearbeid, samt presentasjoner av pågående innovasjons- og utviklingsprosjekter i form av pitche-konkurranse og poster-konkurranse.

Det var 12 deltakere som stilte med poster, og 12 som stilte med pitch.

Vinnerene ble kåret av en utvalgt jury.

Det ble også kåret en vinner av Innovasjonsprisen 2019 og Forbedringsprisen 2019, basert på forhåndsnominasjoner fra ansatte i helseforetaket.

Vinnerne av prisene ble som følger:

Innovasjonsprisen 2019:
Innovasjonsprisen deles ut til en person eller en organisatorisk enhet som har bidratt til noe av det følgende:

 • Bygge innovasjonskultur
 • Øke innovasjonsaktiviteten i HNT
 • Vært involvert i et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nytteverdi for helseforetaket
 • Kommunisert innovasjonsaktivitet internt og eksternt for å dele erfaringer og dermed øke samfunnsnytten

Monica Schwartz får tildelt diplom og blomster av Therese Troset Engan. Foto

Monica Schwartz mottar diplom og blomster av juryen. Foto: HNT

Vinner: Monica Schwartz, operasjonssykepleier ved Avdeling for akuttmedisin og dagkirurgi, Sykehuset Namsos.
Arbeid: Har i flere år jobbet med å spre spesialistkunnskapen om sår og sårbehandling fra sykehuset og ut i kommunehelsetjenesten i Namsos. Dette skal bidra til økt behandlingskapasitet, og redusert ventetid for pasientene.

Forbedringsprisen 2019:
Prisen deles ut til en person eller en organisatorisk enhet som har bidratt til noe av det følgende:

 • Anvender forbedringsverktøy i gjennomføringen av forbedringsarbeidet
 • Legger interne og eventuelle eksterne kvalitetsindikatorer til grunn for forbedringsarbeidet
 • Involverer ansatte og brukere i forbedringsarbeidet
 • Har god gjennomføringsevne og dermed nytte av forbedringsarbeidet
 • Jobber aktivt med spredning av erfaringer og nytteverdi av forbedringsarbeidet både internt og eksternt

Mathias Fossland står med blomster og diplom etter pristildeling. Foto

Mathias Fossland mottar diplom og blomster av juryen. Foto: HNT

Vinner: Mathias Fossland, avdelingssykepleier ved Medisinsk pleieavdeling på Sykehuset Levanger.
Arbeid: Dialyseavdelingen ved Sykehuset Levanger ble i 2019 samlokalisert i et helt nytt senter. Fossland har jobbet hardt for å sikre en god prosess i forbindelse med innflyttingen, få med flest mulig ansatte i prosessen og sikre god logistikk, behandling og samarbeid mellom fagmiljøene til pasientenes beste. Dette har blant annet resultert i at man har en økning i antall dialyser på 20 prosent samt økt antall hjemmedialyser med 44 prosent uten å øke ressursene i avdelingen.

Beste pitch:
Prisen ble delt ut av en jury i salen, som valgte vinneren ut i fra følgende kriterier:

 • Fengende presentasjon, både når det gjelder design og presentasjonsteknikk
 • Tydelig beskrivelse av behov/utfordring, god til å «selge» utfordringen for å motivere for gjennomføring av prosjektet
 • God beskrivelse av potensiell nytteverdi for den nye løsningen/produktet/tjenesten, samt god plan for å kunne dokumentere å hente ut tenkt nytteverdi etter gjennomført prosjekt.

Ole Kristian Forstrønen Thu står med diplom og blomster etter pristildelingen. Foto

Ole Kristian Forstrønen Thu mottar diplom og blomster av juryen. Foto: HNT

Vinner: Ole Kristian Forstrønen Thu, lege i spesialisering ved Anestesi- og Intensivavdelingen, Sykehuset Levanger
Arbeid: Bruk av sensor som trådløst kan måle pustefrekvensen til pasienter. Dette kan blant annet medføre tidligere deteksjon av sepsis og forhindre dødsfall knyttet til bruk av sterke smertestillende medikamenter.

Beste poster:
Prisen ble delt ut av en jury i salen, som valgte vinneren ut i fra følgende kriterier:

 • Faglig innhold
 • Tydelig beskrivelse av behov/utfordring og potensiell nytteverdi for løsningen/produktet/tjenesten
 • Design; ryddig og samtidig et «blikkfang»

Vigdis Fossland mottar pris for beste poster. Foto

Vigdis Fossland mottar diplom og blomster av juryen. Foto: HNT

Vinner: Vigdis Fossland, fagutviklingssykepleier ved Medisinsk avdeling. Sykehuset Levanger.
Arbeid: Avstandsoppfølging av søvnapné-pasienter ved bruk av CPAP-maskin i hjemmet og videokonsultasjoner. Løsningen sparer pasientene for lange reiser til og fra sykehuset, og de slipper å ta seg fri fra arbeid eller aktiviteter som ellers ville blitt forhindret av reisevirksomheten.

Alle deltakerne på seminaret står sammen og smiler til kamera. Foto

Foto: HNT