HELSENORGE

Fikk stipend for forskning på gravide med fedme

Jordmor ved Sykehuset Levanger, Heidi Linn Sandsæter, var blant de utvalgte som fikk tildelt doktorgradsstipend fra Samarbeidsorganet for 2021. Nå skal hun forske på belastende oppveksterfaringer blant gravide kvinner med fedme.

Julie Horn og Heidi Linn Sandsæter står foran Sykehuset Levanger og smiler. Foto

Jordmor Heidi Linn Sandsæter (t.h.) gleder seg til å ta fatt på doktorgradsarbeidet. Med seg får hun hovedveileder og overlege i gynekologi, Julie Horn. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Jeg trives veldig godt med å forske. Det å kunne gjøre et dypdykk ned i et bestemt fagområde, og bygge opp det reisverket som ligger i et forskningsprosjekt.

Det sier jordmor Heidi Linn Sandsæter, som i år var blant de utvalgte kandidatene til å motta doktorgradsstipend fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge

Det skal hun bruke til å forske på sammenhengen mellom erfaringer fra oppveksten og BMI ved første svangerskap.

– Vi vet at de som har opplevd en belastende barndom har en høyere forekomst av fedme, sier Sandsæter.

– Vi ønsker å knytte denne kunnskapen opp mot gravide, for å se på hvilke konsekvenser dette kan ha for svangerskapsomsorgen.

Sanker kunnskap fra HUNT-data

Sandsæter, som nylig fullførte en mastergrad knyttet til svangerskapskomplikasjoner, har fått med seg flere veiledere fra Helse Nord-Trøndelag til doktorgradsarbeidet.

Dette er hovedveileder og overlege i gynekologi, Julie Horn, biveileder og forskningsrådgiver, Hege Selnes Haugdahl, samt førsteamanuensis ved NTNU, Trine Tetlie Eik-Nes.

Horn sier doktorgradsarbeidet vil bestå av både dataanalyser fra HUNT og dybdeintervjuer med gravide med fedme som er blitt behandlet ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.

– I den første studien vil vi koble data fra HUNT, hvor vi har informasjon om barndomskvaliteten til deltakerne, sammen med data fra Medisinsk fødselsregister, som viser vekten deres ved første svangerskap, sier Horn.

– Når vi har hentet inn disse dataene vil vi se om vi finner noen sammenhenger mellom disse to faktorene.

Videre vil forskergruppen utføre dybdeintervjuer med kvinner som hadde fedme under første svangerskap, for å høre mer om deres opplevelse av helsetjenesten og oppfølgingen de fikk i etterkant.

– På denne måten møter vi personer, ikke bare data, som kan hjelpe oss med å utforske en potensiell sammenhengen mellom en belastende barndom og fedme under svangerskapet. De vil gi oss innsikt i hvordan de opplevde å bli ivaretatt av helsetjenesten, sier Horn.

Håper å bidra til et styrket pasienttilbud

Sandsæter sier graviditet og fedme har vært et interesseområde i hennes arbeid som jordmor, og et forskningsområde hun også har fått ønsker om å forske på fra brukerorganisasjoner som Landsforeningen for Overvektige (LFO), Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) og Unge kvinners sanitetsforening.

Hun sier at hun som jordmor også opplever en økende BMI blant gravide, som setter krav til økt overvåkning og oppfølging av mor og barn både under og etter svangerskapet.

– Det er viktig å presisere at det ikke er slik at alle som sliter med fedme har hatt en traumatisk barndom.

– Men kanskje er det ting vi har oversett eller undervurdert i denne sammenhengen, som bør ha en større rolle eller bli tatt mer hensyn til i oppfølgingen, sier Sandsæter, som forteller at gravide med fedme i dag blir tilbudt råd og veiledning om blant annet kosthold og fysisk aktivitet.

– Dette gjør vi for å forhindre komplikasjoner knyttet til blant annet fødsel og senere vektoppgang, men vi skulle gjerne sett en større effekt av oppfølgingen enn det vi gjør i dag.

Hun håper derfor at funn fra det nye doktorgradsprosjektet skal kunne bidra til å finne nye verktøyer som kan brukes av de gravide i møte med helsetjenesten.

– Velfortjent tildeling

Horn sier hun ble svært glad over tildelingen av doktorgradsstipend til Sandsæter, som hun understreker at er en velfortjent kandidat for tildelingen.

– Personlig er jeg veldig glad for å at hun, som jordmor, nå går i gang med en doktorgrad. Samtidig er det ingen som er så godt forberedt som henne, sier Horn, som forteller at Sandsæter allerede har gått i gang med de første doktorgrads-kursene ved NTNU.

De er også i gang med et samarbeid rundt doktorgradsarbeidet med Harvard University, som har forskningsgrupper innen samme fagområde.

– De har selv benyttet HUNT-data i sine undersøkelser, og har allerede kommet med innspill og delt sine tanker og erfaringer med oss, sier Horn.

Sandsæter gir også mye skryt til egen avdeling, som har tilrettelagt for forskingsarbeidet.

– Jeg har opplevd støtte helt fra starten av med mastergraden min, og har fått tid og hjelp til å ta ut forskerpermisjon og skrive forskningsprotokoll til en doktorgrad, sier hun.

– Lederne står bak oss, og det er veldig viktig for både motivasjonen og forutsetningene for å få til god forskning. 

Det å komme inn i et etablert forskningsmiljø innen fagfeltet ved sykehuset er også noe den ferske doktorgradsstudenten setter høyt.

– Jeg har fått kjempegod veiledning underveis i arbeidet, og det er veldig artig å kunne bidra med kunnskap som også er etterspurt i egen avdeling, sier hun.

– Det gir meg en ekstra motivasjon til å sette i gang med dette arbeidet.

Andre forskningsnyheter fra HNT:

Tildeling av interne forskningsmidler for 2021

Vil styrke behandlingen for barn med leddgikt