HELSENORGE

Forholdregler ved utenlandsreiser hos pasienter, pårørende og ansatte

15. juli åpnet Regjeringen opp for reiser mellom store deler av Europa og Norge uten karantene. HNT valgte likevel å anmode sine ansatte om å avstå fra, altså unngå utenlandsreiser.


Covid 19-test Colourbox.com

17. juli kom nye føringer fra FHI om hvilke konsekvenser utenlandsreiser får for helsepersonell, pasienter og pårørende, også til de områder som ikke medfører karantene etter hjemkomst. Her gjengis de viktigste punkter fra FHI som angår spesialisthelsetjenesten.

HNT følger alle FHIs anbefalinger. Dette er de anbefalingene som gjelder for pasienter, pårørende og ansatte:

Pasient

Du som pasient bes om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom du har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som annen nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Se telefonnummer i innkallingsbrevet, eller ring sentralbordet (Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos) på telefon 74 09 80 00.

Planlagt behandling kan bli vurdert utsatt. Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering. Akutt sykdom behandles alltid.

Dette betyr at:

  • Planlagt behandling som kan vente, bør utsettes til senere en 10 dager etter hjemkomst fra utenlandsreise.
  • Spørsmål ved adgangskontroll blir gjennomført som tidligere, selv om du som pasient ikke skal i karantene etter reise til land som det er åpnet opp for reiser til. 

Pårørende

Pårørende som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, skal normalt ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Alle besøk skal avtales med personalet på avdelingen det gjelder.

HNT gjennomfører spørsmål ved adgangskontroll som tidligere, selv om pasienten, pårørende eller andre besøkende ikke skal i karantene etter reise til land som det er åpnet opp for reiser til.

Ansatte

Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne land»), bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for sars-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før testen er negativ.

Før en eventuell reise bør ansatte bl.a. vurdere følgende momenter:
  • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
  • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
  • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
  • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
  • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen. 
  • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen. 

HNT-ansatte oppfordres til å ta kontakt med fungerende leder for avtale om prøvetaking FØR oppstart i arbeid etter ferie, ved utenlandsopphold innen 10 dager før feriens slutt.