HELSENORGE

Forskning fra HNT gitt nasjonal oppmerksomhet

En ny rapport presentert av helse- og omsorgsminister Bent Høie og mat- og landsbruksminister Olaug Bollestad viser at det er 25 prosent flere med demens i Norge enn tidligere antatt. Bak studien står flere forskere fra Helse Nord-Trøndelag.

Linda Gjøra står på kontore og smiler. Foto

Linda Gjøra er førsteforfatter av studien som i dag ble presentert under Demensdagene. Foto: HNT

– Det er veldig flott at denne rapporten får oppmerksomhet, og blir trukket frem nasjonalt.

Det sier forsker og spesialergoterapeut i Helse Nord-Trøndelag, Linda Gjøra.

Som del av sin doktorgrad har hun forsket på forekomsten av demens i Norge, for å møte fremtidens behov i helsetjenesten.

Dette er et studie ledet av den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse, hvor Gjøra også er prosjektleder, og i tett samarbeid med NTNU.

Fra HNT sin side har også overlege i geriatri, Christian Myrstad, og LIS-lege ved Psykiatrisk avdeling, Marte Kvello-Alme, vært sentrale brikker på laget som har arbeidet med å avdekke forekomsten av demens.

Blant annet gjennom en egen studie fra Kvello-Alme som avdekker forekomsten av demens blant yngre.

25 prosent flere enn antatt med demens

Resultatet fra studien, som Gjøra er førsteforfatter av, viser at 25 prosent flere enn tidligere antatt er rammet av demens i Norge.

– Dette er første gang det er blitt kartlagt forekomsten av demens, og endelig har vi tall som vi kan bruke i planleggingen av fremtidens helsetjenester, sier Gjøra.

– Ekstra fint er det at studien er basert på HUNT-data, som viser viktigheten av en slik ressurs også på landsbasis.

Presentert av helse- og omsorgsministeren

Den ferske rapporten ble onsdag presentert av helse- og omsorgsminister Bent Høie og mat- og landbruksminister Olaug Bollestad under de årlige Demensdagene, hvor de også lanserte Demensplan 2025.

– Vi trenger mer kunnskap om demens. Denne studien fra Aldring og helse er veldig nyttig, og gjør at vi kan forberede oss bedre på det som kommer i fremtiden, sa Høie under presentasjonen, ifølge Aldring og helse.

Samtidig ble det lansert et interaktivt norgeskart basert på studien, som viser hvordan antallet personer med demens helt ned til hver enkelt kommune vil øke i fremtiden.

– Dette er også et arbeid som vi er veldig glad for å kunne presentere, og som vi tror vil være et nyttig verktøy for alle kommuner i landet, sier Gjøra.

Studien har også vekket internasjonal interesse, og er antatt av Journal of Alzheimer’s Desease.