HELSENORGE

Helse Nord-Trøndelag følger anbefalingene og justerer besøksreglene

Det innebærer ikke at det er fritt fram for besøk i sykehusene. Pandemien er ikke over og smitteverntiltakene med blant annet besøkskontroll videreføres.

Helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet endret 27.5. sine anbefalinger når det gjelder besøk i helseinstitusjoner. I regjeringens pressekonferanse ble det signalisert at det generelle besøksforbudet opphører. Helse Nord-Trøndelag følger anbefalingene og justerer besøksreglene. Det innebærer ikke at det er fritt fram for besøk i sykehusene. Pandemien er ikke over og smitteverntiltakene med blant annet besøkskontroll videreføres.

Ikke fritt fram for besøk

- Det generelle besøksforbudet blir opphevet, men vi vil i tråd med anbefalingene ha adgangskontroll ved besøk. Det innebærer at besøkende må gjennomgå en pre-triage som i praksis betyr at besøkende må oppfylle krav om at du er frisk, at du ikke har symptomer, ikke har vært i kontakt med koronasmittede og oppfylle de samme krav som innkalte pasienter må kvittere ut før de slipper inn i sykehusene, sier fagsjef Paul Georg Skogen.

Helse Nord-Trøndelag vil fortsatt legge vekt på den enkelte pasients behov for besøk. Ønsker om besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning, risikofaktorer hos den enkelte, smittesituasjonen lokalt og om den aktuelle avdeling har kapasitet og ressursene som kreves for å gjennomføre trygt besøk til innlagte.

- Med bakgrunn i de nye nasjonale anbefalingene justerer vi nå våre prosedyrer og rutiner, og legger vekt på at vi åpner sykehusene for mer besøk på en trygg måte. Selv om det generelle besøksforbudet oppheves viderefører vi et skjerpet smittevernregime slik vi har gjort siden midten av mars. Det innebærer at besøk må avtales på forhånd og besøket må dokumenteres i avdelingene dersom det blir nødvendig med smittesporing i sykehusene. Vi ber om at publikum forholder seg til avdelingene og vårt mannskap i hovedinngangene, og tenker nøye igjennom om besøk er nødvendig, sier Skogen.

Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag: Paul Georg Skogen. Foto.

Fagsjef Paul Georg Skogen. Foto: Ole A. Kirknes.

Når det gjelder fødeavdelingene har fedre fått være med på fødsel og hatt anledning til å være sammen med mor og barn på barsel i 48 timer. Dette regimet videreføres. Dersom nær familie har spesielle behov for å besøke innlagt pasient, må dette avtales med avdelingen på forhånd.

- Det er viktig at publikum merker seg og respekterer at alle besøk til pasienter må avtales på forhånd. Det er overmåte viktig at vi alle bidrar til å videreføre et strengt smittevern. Tiltakene har fram til nå bidratt til at nasjonen og vår region er lite berørt av pandemien. Dette er en situasjon vi ønsker å videreføre.

- Det er viktig med trygghet både for pasientene og våre sykehusansatte. Vi ber derfor innbyggerne om forståelse for at adgangskontroll og nødvendig besøksprotokoll må håndheves, slutter fagsjef Paul Georg Skogen.

Regler for pasienter med ledsager videreføres

Helse Nord-Trøndelag understreker i tillegg at reglene for pasienter med ledsager, som skal til behandling - og for sjåfører som bringer pasient til sykehusene, vil bli videreført.

- Ledsager kan følge med pasient til behandling, hvis det er nødvendig for at behandling skal kunne gjennomføres. Det samme gjelder når pårørende som har avtalt besøk trenger ledsager. Inntil en ledsager kan være med, og må i likhet med pasient/besøkende gjennomgå vår adgangskontroll før de slippes inn. Dette skyldes behovet for å opprettholde avstand på minst en (1) meter mellom personer inne i sykehusene, sier fagsjef Skogen.

- Når det gjelder sjåfør som kjører pasient til undersøkelse eller behandling, er det fortsatt slik at sjåfører ikke kan vente inne i sykehusene. Under pandemien er det nødvendig å begrense antall personer i sykehusene og ventesonene. Våre ventesoner må forbeholdes pasientene, slutter Paul Georg Skogen.

Informasjon til pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien