HELSENORGE

Hjelp oss å hindre smitte av covid-19

Selv om sykehusene i Helse Nord-Trøndelag nå åpner opp for flere planlagte behandlinger er det avgjørende at vi fortsetter med strenge smitteverntiltak.

 

– Vask eller desinfiser hendene ofte, og hold god avstand til hverandre.

Som i samfunnet for øvrig er det den klare oppfordringen til deg som skal inn til sykehuset for behandling.

Medisinsk fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, sier mange innlagte pasienter er spesielt utsatt for smitte av covid-19.

– Samtidig må vi hindre at helsepersonellet vårt blir utsatt for unødvendig smitterisiko.

– Både for å unngå at de blir syke, og at de må i karantene.

Meld ifra om du mistenker sykdom

For å holde sykehusene smittefri er vi avhengig av at alle spiller på lag.

Om du:

  • Har nyoppståtte symptomer som kan skyldes covid-19
  • Er satt i karantene

Må du ta kontakt med ditt behandlingssted før oppmøte, og gjøre individuell avtale.

Dette gjelder også ledsagere, som en kan ta med inn på sykehuset om en er avhengig av hjelp for å gjennomføre behandlingen.

– På generell basis ber vi alle som skal inn på sykehusene om å komme alene, sier Skogen.

– Men om en trenger ledsager er det viktig at også denne personen er frisk.

– På denne måten kan vi holde sykehuset trygt for deg selv, de ansatte og pasientene som er inne til behandling.

Les mer om smittevern i Helse Nord-Trøndelag på vår hjemmeside  Skal du til planlagt undersøkelse eller behandling ber vi deg lese følgende informasjon før oppmøte