HNT anbefaler ansatte følge nye lokale smitteverntiltak

På grunn av smitteøkningen i søndre del av vår helseregion anbefaler Helse Nord-Trøndelag sine ansatte ved Sykehuset Levanger, DPS Stjørdal og DMS Værnesregionen - å følge lokale tiltak innført i Levanger og Stjørdal kommuner.

HNT anbefaler ansatte ved Sykehuset Levanger å følge nye smitteverntiltak i Levanger kommune, gjeldende fra 29.12.2020 og til 17.01.2021. Se  Korona - Covid-19 - Levanger kommune for nærmere informasjon. 

Helse Nord-Trøndelag anbefaler ansatte ved DMS Værnesregionen og DPS Stjørdal å følge nye smitteverntiltak i Stjørdal kommune gjeldende fra 28.12.2020. til 03.12.2021 https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus-temaside/status-for-stjordal/lokale-tiltak-i-stjordal/

Følgende forsterkede smittverntiltak innføres ved Sykehuset Levanger i perioden 29.12.220 – 17.01.2021;

  • I tråd med Levanger kommune anbefales reduksjon av nærkontakter både i jobb og fritid.
  • Hjemmekontor benyttes hvis mulig. 
  • Møtevirksomhet og kurs gjennomføres ved bruk av Skype hvis mulig. Møter som må avholdes fysisk må vurderes utsatt til etter 17. januar. 
  • Det innføres ikke et generelt besøksforbud ved Sykehuset Levanger, men besøk må begrenses til et minimum, og kun til alvorlig syke eller ved langvarige innleggelser. 
  • Gruppebehandling avlyses fram til 17. januar.
  • Akuttmottak skal benytte munnbind, øyebeskyttelse, hansker og smittefrakk ved alle øyeblikkelig hjelp-pasienter inntil pre-triage og temperatur er avklart.
  • Reiser mellom Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde behandling av pasienter.
  • Endringer i bruk av munnbind vurderes fortløpende, men det er ikke grunnlag for generell bruk av munnbind ved Sykehuset Levanger nå. Pre-triage og grunnleggende råd om avstand og håndhygiene er fortsatt avgjørende.

Ny vurdering av tiltak i pandemistab 06.01.2021