HELSENORGE

Helseforetaket oppfordrer ansatte om å ikke reise til utlandet

Helse Nord-Trøndelag ber innstendig om at alle ansatte tar forholdsregler når det gjelder korona og smittevern også i forbindelse med sin sommerferie.

​Foretaksledelsen drøftet koronasituasjonen i sitt møte mandag 13. juli, altså etter at myndighetene endret sine reiseråd fra 15. juli - og åpnet ytterligere opp når det gjelder restriksjoner.

Tross dette endrer ikke Helse Nord-Trøndelag sine anmodninger og råd til sitt helsepersonell/alle ansatte.

Oppsummert konkluderes det med at helsepersonell har et særlig ansvar når det gjelder å overholde smitteverntiltak og fortsette arbeidet for å unngå spredning av Covid-19.

Helse Nord-Trøndelag ber ansatte som også er i ferie holder seg oppdatert når det gjelder FHI og myndighetenes råd og anbefalinger.

Ansatte bes spesielt om følgende;

  • Helse Nord-Trøndelag oppfordrer våre ansatte om ikke å reise til utlandet i sin ferie og fritid. Denne anmodningen gjelder også de land som myndighetene nylig kategoriserte som grønne. Det innebærer at helseforetaket fraråder alle reiser til utlandet (også Danmark), såfremt det ikke foreligger særlige grunner til å gjennomføre reisen. Slik Helse Nord-Trøndelag ser det er ikke ferie- og fritidsreiser en «særlig grunn».
  • Helse Nord-Trøndelag understreker at helsepersonell har et særlig ansvar for å overholde myndighetenes råd og retningslinjer. Det innebærer blant annet at ansatte som har vært på reise og eller ferie, og som har symptomer knyttet til luftveiene – skal holde seg hjemme. Ansatte med symptomer som kan være forenlig med Covid-19 skal avklare dette og ikke gå på jobb før negativ test er bekreftet. Ansatte skal ellers følge de forholdsregler som gjelder når sykdom og symptomer oppstår.
  • Helseforetaket oppfordrer på det sterkeste at alle ansatte og deres familie unngår besøk fra nærstående og andre som har vært i utlandet. Dette gjelder særskilt de land som myndighetene kategoriserer som røde. Selv om smittenivået i Norge og vår region er under kontroll, oppfordres alle sykehusansatte til å utøve forsiktighet og legge særlig vekt på å følge smitteverntiltakene for å unngå en smittetopp nasjonalt og lokalt etter sommerferien.