HELSENORGE

HNTs styremøte kan følges direkte eller i opptak

Styret i Helse Nord-Trøndelag har møte mandag 14.september kl. 10:00. På grunn av koronasituasjonen, og fortsatt behov for et strengt smittevernregime - blir styremøtet overført direkte som livestream.

- Styret i Helse Nord-Trøndelag hadde sitt siste fysiske møte 24. februar. Møtene i mars, mai og juni ble gjennomført som digitale møter. Dette har utfordret prinsippet om «åpne møter» i og med at bare et fåtall kan følge møtene som tilhørere. Koronasituasjonen har bidratt til at helseforetaket ønsker å teste ut andre løsninger som bygger på åpenhetskultur og allmennhetens mulighet til å følge møtene, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Mandag 14.september kl. 10:00 samles styret, brukerutvalgets to representanter, ASUs representant og administrasjon til fysisk møte på Stiklestad. Møtet med saksframlegg, diskusjoner og beslutninger overføres digitalt via Helse Nord-Trøndelags Youtube-konto.

- Gjennom denne løsning ivaretar vi trygt smittevern (ikke mer enn 20 personer i rommet). I tillegg gis media gode arbeidsforhold (eget møterom vegg-i-vegg med styremøtet) og ansatte, pluss innbyggerne våre - kan med egne øyne og ører observere hva som skjer i styrerommet. Løsningen innfrir prinsippet om «åpne møter», sier kommunikasjonsjefen.


Dagens agenda og styredokumenter


Styret i Helse Nord-Trøndelag har egen styreside. Her finner du dagsorden og alle styredokumenter med vedlegg (blant annet protokollene fra drøftingsmøtene med tillitsvalgte) en uke før møtestart.