Informasjon til deg som er gravid og din partner/ledsager

Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Gravid mage. Foto.
Foto: Colourbox.com

Helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet endret 27.5. sine anbefalinger når det gjelder besøk i helseinstitusjoner. Helse Nord-Trøndelag justerer besøksreglene, og har ikke lenger besøksforbud. Vi jobber fortsatt med å avklare regler for føde/barsel. Siden vil bli oppdatert straks dette er avklart.


Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen:

Sykehuset Levanger: 74 09 82 36
Sykehuset Namsos: 74 21 57 00

Kan ledsager være med på polikliniske kontroller, fødsel og barsel?

For å unngå koronasmitte på sykehusene har vi innført en rekke tiltak. Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for berørte.

 • Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt.
 • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel, men ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen.
 • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel. Avdelingen vurderer individuelt med tanke på reiseavstand mellom sykehuset og hjem.
 • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt.
 • Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
 • Føde- og barselavdelingen er ellers stengt for alle besøkende.
 • Ledsager må kunne svare NEI på spørsmålene nedenfor, for å få bli med inn på sykehuset:
  1. Har du fått bekreftet at du er smittet av koronavirus og er fortsatt i hjemmeisolasjon?
  2. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppstått luftveisinfeksjon med feber eller hoste eller tungpusthet?
  3. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte uavklarte mageplager sammen med feber?
  4. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt nyoppståtte symptomer som for eksempel sår hals eller muskelsmerter eller tap av lukt- og/eller smakssans?
  5. Har du i løpet av de siste 10 dager hatt et husstandsmedlem med koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
  6. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i utlandet, slik at du fortsatt er i karantene?
  7. Har du i løpet av de siste 10 dager vært i nær kontakt med noen som har påvist koronavirus, slik at du fortsatt er i karantene?
  Dersom ledsager må svare JA på et eller flere av spørsmålene, kan han/hun ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.

 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer). Dette for å begrense antall polikliniske besøk.
 • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise.
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet så godt som vi kan.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

Vi oppfordrer gravide og partner som sitter inne med spørsmål i forbindelse med fødsel om å ta kontakt med fødeavdelingene på telefon.

Råd og informasjon for gravide, barn og ungdom (fhi.no)

Råd om korona til foreldre, barn og gravide (helsenorge.no)