Informasjon til gravide

Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos åpner nå opp for at ledsager kan være med på rutineultralydkontroll. Det er fortsatt adgangskontroll og ikke anledning for andre enn partner/ledsager å være tilstede sammen med mor og barn under barseloppholdet.

Gravid mage. Foto.

Foto: Colourbox.com


Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.
 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, kan partner dessverre ikke være med under fødselen.
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte/sitter i karantene, vil mor være i isolasjon.
 • Helse Nord-Trøndelag råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

Rutineultralyd

 • Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos åpner nå opp for at ledsager kan være med på rutineultralydkontroll.

 • For å kunne holde god nok avstand i ventearealet, må vi be ledsager om å vente utenfor sykehuset inntil konsultasjonen starter. Mor sender da SMS med tekst som bekrefter at det er deres tur og hvilket undersøkelsesrom i 2.etasje han/hun skal komme til. Denne SMS viser ledsager til vakt i hovedinngangen og går direkte inn på ultralydrommet.

Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis.
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes i innkallingsbrev og SMS i forkant av timen.
 • Partner kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Ledsager kan være tilstede i den aktive delen av fødselen.

Innleggelse til observasjon før fødsel 

 • Partner kan ikke være med dersom mor blir innlagt til observasjon.
 • Dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. De som får igangsatt fødsel, vil få informasjon om videre gang ved oppmøte.

Fødsel

 • Tror du fødselen er i gang? Ring Føde- og barselavdelingen.
  Sykehuset Levanger:  74 09 82 36

  Sykehuset Namsos:  74 21 57 00

 • Partner/ledsager kan være med under den aktive delen fødselen. Hvor tidlig han/ hun kan komme inn i avdelingen dersom det går lang tid fra innleggelse til den aktive delen av fødselen blir vurdert individuelt.

 • Partner/ledsager har anledning til å være med på planlagt/elektivt keisersnitt.

Barselopphold

 • Partner/ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
 • Føde- og barselavdelingene er ellers stengt for alle besøkende.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen før barnet er utskrevet.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Ved behov for et forlenget barselopphold blir dette vurdert individuelt.

Vi ber om forståelse for at vi har innført disse tiltakene, og beklager ulempene dette medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødselen og barseloppholdet.

Informasjon til Helse Nord-Trøndelags pasienter, ledsagere og pårørende under koronapandemien (hnt.no)Råd og informasjon for gravide og ammende (fhi.no)Råd om korona til foreldre, barn og unge (helsenorge.no)