Informasjon til gravide, fødende og ledsager

Føde- og barselavdelingene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Gravid mage. Foto.
Foto: Colourbox.com

​Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen:

Sykehuset Levanger: 74 09 82 36
Sykehuset Namsos: 74 21 57 00

Kan ledsager være med på polikliniske kontroller, fødsel og barsel?

For å unngå koronasmitte på sykehusene har vi innført en rekke tiltak. Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for berørte. Fra 17.mars gjelder følgende:

  • Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt.
  • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel, men ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen.
  • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel. Avdelingen vurderer individuelt med tanke på reiseavstand mellom sykehuset og hjem.
  • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt.
  • Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
  • Føde- og barselavdelingen er ellers stengt for alle besøkende.
  • Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.
  • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer). Dette for å begrense antall polikliniske besøk.
  • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise.
  • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen.

Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet så godt som vi kan.

Vi oppfordrer gravide og partner som sitter inne med spørsmål i forbindelse med fødsel om å ta kontakt med fødeavdelingene på telefon.

Råd og informasjon for gravide, barn og ungdom (fhi.no)

Råd om korona til foreldre, barn og gravide (helsenorge.no)